„Małopolskie boiska”

W ramach programu „Małopolskie boiska”  Gmina Wietrzychowice  zrealizowała inwestycje pn:   „Przebudowa boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej w Jadownikach Mokrych”. „Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego” .Inwestycja polegała na wymianie  nawierzchni urazogennej asfaltowej na nawierzchnię poliuretanową wraz z wyposażeniem boiska w skład , którego wchodziły: piłkochwyty do piłki ręcznej, koszykówki , siatkówki oraz bramki , droga dojazdowa z ciągami  pieszymi  z kostki brukowej  oraz ogrodzenie. Całkowita wartość zadania wyniosła 486 556,09 zł brutto. Wartość dofinansowania wyniosła 154 260,53 zł.