Komunikat Wójta Gminy Wietrzychowice z dnia 16 kwietnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia ograniczeń związanych z realizacją zadań publicznych przez Urząd Gminy Wietrzychowice

Na podstawie §21 ust. 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2021 r. poz. 512 z późn. zm.) informuję iż, od 19 kwietnia 2021 roku:

 • będzie możliwość bezpośredniego załatwiania spraw w Urzędzie Gminy Wietrzychowice. Bezpośrednia obsługa interesantów odbywać się będzie w holu Urzędu w utworzonym w tym celu miejscu obsługi interesanta,
 • będzie możliwość zapłaty należności publiczno-prawnych w tym podatkowych w kasie urzędu,

Jednocześnie informuje, iż obsługa  odbywać się będzie pojedynczo co oznacza, że w tym samym czasie w holu budynku będzie mogła przebywać jedna osoba niezależnie od tego czy będzie chciała skorzystać z kasy czy też z obsługi pracownika merytorycznego.

Wyjątki od tej zasady dotyczą:

 • dziecka do ukończenia 13 roku życia;
 • osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności, osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osoby, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie;
 • osoby o ograniczonej możliwości prowadzenia własnych spraw w urzędzie;
 • osoby wymagającej pomocy tłumacza;
 • innej osoby, w przypadkach wynikających z odrębnych przepisów.

Osoby wchodzące do budynku Urzędu, maja obowiązek zachowania maksimum środków ostrożności takich jak: noszenie maseczki zasłaniającej usta i nos oraz dezynfekcja rąk środkami dostępnymi przy drzwiach wejściowych.

Zalecam aby osoby chcące skorzystać ze stanowiska spisowego utworzonego w ramach Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 wcześniej umawiały wizyty w urzędzie pod nr telefonu 14 6418045. Podobnie proszę postępować przy chęci umawiania się z osobą obsługującą program czyste powietrze która pełni swój dyżur w każdy poniedziałek od 14.00 do 17.00

W dalszym ciągu zachęcamy do załatwiania spraw poprzez:

 • Platformę Usług Administracji Publicznej (tzw. Epuap): /UG_W-ce/skrytka,
 • przesłanie droga pocztową na adres: 33-270 Wietrzychowice 19,
 • pocztę e-mail: gmina@wietrzychowice.pl,
 • umieszczenie pisma, przesyłki, wniosku w skrzynce podawczej zamieszczonej przy drzwiach wejściowych do budynku Urzędu Gminy w Wietrzychowicach. W tym przypadku osoby zainteresowane uzyskaniem potwierdzenia wpływu pisma do Urzędu Gminy powinny podać swój adres e-mail lub adres korespondencyjny, na który potwierdzenie zostanie wysłane.

Zwracamy się do Państwa o przestrzeganie wprowadzonych zasad i ograniczenie wizyt w Urzędzie do niezbędnego minimum