Informacja z otwarcia ofert w dniu 23.06.2021 r.

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na zadanie pn.: „Prowadzenie punktu konsultacyjno- informacyjnego Programu Czyste Powietrze w Gminie Wietrzychowice”