Informacja z otwarcia ofert w dniu 01.02.2021 r.

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na zadanie pn.: Opracowanie dokumentacji na realizacje zadania pn: Nadbudowa i przebudowa do istniejącego budynku Urzędu Gminy Wietrzychowice centrum kongresowego wraz z infrastrukturą techniczną oraz dostosowaniem budynku dla osób niepełnosprawnych.