Informacja z otwarcia ofert w dniu 11.02.2021 r.

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na zadanie pn.: „Wycinka drzew na terenie gminy Wietrzychowice zgodnie z decyzjami Starostwa Powiatowego w Tarnowie.”