Informacja z otwarcia ofert w dniu 10.03.2021 r.

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na zadanie pn.: Wykonanie usług dostarczenia i rozrównania wraz z zagęszczeniem mieszanki kruszywa łamanego 0-31,5 ze żwirowych frakcji piaskowca, wyrównanie dróg transportu rolnego równiarką.