Informacja z otwarcia ofert w dniu 07.05.2021 r.

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na zadanie pn.: Prace pielęgnacyjne w koronach drzew rosnących na terenie cmentarza wojennego  nr 255 w miejscowości Wietrzychowice