INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Dotyczy naboru na wolne stanowisko urzędnicze: PODINSPEKTORA organizacyjno-administracyjnych i promocji gminy w URZĘDZIE GMINY W WIETRZYCHOWICACH 33-270 Wietrzychowice 19.

Wójt Gminy Wietrzychowice informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani Małgorzata Kabat zamieszkała Bobrowniki Małe.

                                                             

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Małgorzata Kabat spełnia warunki ogłoszonego konkursu na stanowisko podinspektor ds.. Posiada wykształcenie wyższe o doświadczenie w pracy w administracji publicznej.

Podczas postępowania rekrutacyjnego wykazała się wiedzą teoretyczną i praktyczną z zakresu zagadnień wymaganych na stanowisku, na które przeprowadzany jest nabór. Pani Małgorzata Kabat została wysoko oceniona przez komisję, gdyż spełniła wymagania niezbędne i dodatkowe określone w ogłoszeniu o naborze.

 

                                                                                                                                            Wójt Gminy Wietrzychowice

/-/ mgr Tomasz Banek

Wietrzychowice, 24 marca 2021 r.

/data, podpis Wójta Gminy/