INFORMACJA O PROGRAMACH KOREKCYJNYCH PCPR

Zespół Interdyscyplinarny do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie informuje, że Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowie organizuje:
Program Korekcyjno-Edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie
oraz Program Psychologiczno-Terapeutyczny dla osób stosujących przemoc w rodzinie

Programy skierowane są do osób stosujących przemoc w rodzinie, potrzebujących pomocy w radzeniu sobie z różnymi problemami osobistymi, jak również rodziców mających trudności z wychowaniem dzieci bez użycia przemocy.

Udział w programie jest bezpłatny.

Uczestnikami programu mogą być osoby z powiatu tarnowskiego:

– osoby zgłaszające się samodzielnie lub kierowane przez podmioty  i instytucje;

– osoby, skazane za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie, wobec których sąd warunkowo zawiesił wykonanie kary, zobowiązując je do uczestnictwa w programie korekcyjno-edukacyjnym,.

– pary małżeńskie/partnerskie, o których wiadomo, że ich relacja miała charakter przemocowy, a które wykazują pozytywną motywację do pracy nad zmianą
i rozwojem relacji rodzinnych;

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Działu Pomocy Dziecku
i Rodzinie, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowie;

  1. Urszulańska 19, Tel: 14 621 56 83 wew. 18

 

Zgłoszeń dokonywać można także za pośrednictwem GOPS Wietrzychowice
tel; 146418150.