Gmina Wietrzychowice
https://wietrzychowice.pl/informacja-o-otwarciu-ofert-2/
Export date: Sat Sep 18 18:56:25 2021 / +0000 GMT

INFORMACJA O OTWARCIU OFERT
Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. 2164 ze zm.) Zamawiający informuje, iż w dniu 7 sierpnia 2017 r. o godzinie 9.15 w Urzędzie Gminy Wietrzychowice dokonano otwarcia ofert dotyczących przetargu nieograniczonego pt.; „Poprawa efektywności energetycznej budynku Domu Ludowego w Jadownikach Mokrych”.Do pobrania:
Post date: 2017-08-07 08:36:23
Post date GMT: 2017-08-07 08:36:23