Informacja Komendanta Komisariatu Policji w Żabnie w związku z zagrożeniem wirusemCOVID-19 oraz funkcjonowaniem jednostki na dzień 01.01.2021 roku

W związku z sytuacją epidemiczną związaną z wirusem COVID-19, funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Żabnie każdego dnia sprawdzają osoby poddane kwarantannie z trzech gmin obsługiwanych przez komisariat tj. gminy Radłów, Żabno oraz Wietrzychowice /na dzień 7.01.2021 roku było to 54 osoby i jest to jedna z niższych wartości w ostatnim okresie czasu/. Na bieżąco dokonywane są kontrole miejsc, gdzie mogą gromadzić się osoby niestosujące się do obowiązku zakrywania ust oraz nosa a także przeprowadzane są kontrole publicznych środków transportu a także obiektów handlowo-usługowych. Wykonane kontrole w nieznacznej znacznej części doprowadziły do ujawnienia nieprawidłowości oraz drobnych uchybień, co stanowi o dużej samodyscyplinie mieszkańców oraz przedsiębiorców.  

Z racji wprowadzonych obostrzeń funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Żabnie w okresie od 1.01.2021 do dnia 7.01.2021 przeprowadzili łącznie 41 interwencji, gdzie mandatem karny ukarano 6 osób, w dwóch przypadkach sporządzono wnioski o ukaranie do Sądu.

Należy zaznaczyć również, że w większości przypadków osoby poddane kwarantannie stosują się do nakazu jej odbycia, jednakże ujawniono kilka incydentów w których stwierdzono naruszenia obostrzeń, co skutkowało zawiadomieniem Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Tarnowie.

Funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Żabnie codziennie przeprowadzają również interwencje związane ze zgłoszeniami takimi jak: awantury domowe, zdarzenia drogowe, kradzieże, uszkodzenia mienia oraz szereg innych mających wpływ na bezpieczeństwo. W analogicznym okresie czasu do roku poprzedniego, ilość interwencji jest na podobnym poziomie.

Informacje organizacyjne:

Z uwagi na ogłoszony stan epidemiczny sprawy w Komisariacie Policji w Żabnie są zgłaszane i załatwiane wyłącznie:

  • telefonicznie pod nr telefonu  47 831 2420 (od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00)
  • pocztą elektroniczną pod adres: kp-zabno@tarnow.policja.gov.pl
  • pisemnie na adres jednostki, ul. Sieradzka 19, 33-240 Żabno
  • osobiście – tylko w nagłych i wyjątkowych sytuacjach

Ponadto w przypadku nieobecności funkcjonariuszy zgłoszenia można dokonać dzwoniąc pod numer alarmowy 112

Korzystając z okazji Wszystkim mieszkańcom gminy Żabno składam najserdeczniejsze życzenia spełnienia wszelkiej pomyślności w nadchodzącym Nowym 2021 roku, a także by kolejne miesiące były dalekie od wszelkich trosk i zmartwień. Życzę Państwu ponadto byście tworząc społeczność lokalną dążyli do stworzenia przyjacielskich więzi, które to wspólnie z podjętymi przez nas działaniami przyczynią się do wzrostu bezpieczeństwa na terenie gminy Wietrzychowice!

Z wyrazami szacunku

Komendant Komisariatu Policji w Żabnie podkom. Dominik Rzepecki