Gmina Wietrzychowice
https://wietrzychowice.pl/informacja-komendanta-komisariatu-policji-w-zabnie-w-zwiazku-z-zagrozeniem-wirusem-covid-19-oraz-funkcjonowaniem-jednostki-na-dzien-31-03-2021-roku/
Export date: Wed Oct 20 6:34:31 2021 / +0000 GMT

Informacja Komendanta Komisariatu Policji w Żabnie w związku z zagrożeniem wirusem COVID-19 oraz funkcjonowaniem jednostki na dzień 31.03.2021 roku
Funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Żabnie każdego dnia realizują czynności dotyczące kontroli osób poddanych kwarantannie z terenów gminy Radłów, Żabno oraz Wietrzychowice. Na dzień 31.03.2021 roku było to 396 osób i jest to jedna z najwyższych wartości w ostatnim okresie czasu.
Z uwagi na zaistniałą sytuacją pandemiczną na bieżąco dokonywane są kontrole miejsc, gdzie mogą gromadzić się osoby niestosujące się do obowiązku zakrywania ust oraz nosa a także przeprowadzane są kontrole publicznych środków transportu oraz obiektów handlowo-usługowych. Wykonane kontrole doprowadziły do ujawnienia nieprawidłowości oraz uchybień, gdzie wobec sprawców wykroczeń nałożono mandaty karne.

 

Z racji wprowadzonych obostrzeń funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Żabnie w okresie pierwszego kwartału przeprowadzili łącznie 735 interwencji dotyczących obostrzeń związanych
z sytuacją epidemiczną, gdzie mandatem karnym z art. 116 par 1a Kodeksu Wykroczeń ukarano 78 osób, które to nie przestrzegały zakazów, nakazów, ograniczeń lub obowiązków określonych
w przepisach o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

Funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Żabnie ponadto codziennie przeprowadzają również interwencje związane ze zgłoszeniami takimi jak: awantury domowe, zdarzenia drogowe, kradzieże, uszkodzenia mienia oraz szereg innych mających wpływ na bezpieczeństwo. W analogicznym okresie czasu do roku poprzedniego, ilość interwencji jest na podobnym poziomie.

Należy zaznaczyć, że w pierwszym kwartale 2021 roku dużą skutecznością wykazali się funkcjonariusze Ogniwa Kryminalnego Komisariatu Policji w Żabnie którzy zatrzymali sprawców do m. innymi: 12 włamań, 3 kradzieży, rozboju a także do uszkodzeń mienia, bójek oraz pobić.


Aktywnością również wykazali się funkcjonariusze Ogniwa ds. Prewencji, którzy w analogicznym okresie zatrzymali 29 sprawców przestępstw na gorącym uczynku, 15 osób poszukiwanych oraz 14 nietrzeźwych kierujących.     

 

Z uwagi na ogłoszony stan epidemiczny Komendant Komisariatu Policji w Żabnie przypomina, że  sprawy są zgłaszane i załatwiane wyłącznie:

  • telefonicznie pod nr telefonu  47 831 2420 (od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00)
  • pocztą elektroniczną pod adres: kp-zabno@tarnow.policja.gov.pl
  • pisemnie na adres jednostki, ul. Sieradzka 19, 33-240 Żabno
  • osobiście – tylko w nagłych i wyjątkowych sytuacjach

Ponadto w przypadku nieobecności funkcjonariuszy zgłoszenia można dokonać dzwoniąc pod numer alarmowy 112

 

Korzystając z okazji w tym przedświątecznym okresie w imieniu własnym oraz wszystkich funkcjonariuszy z Komisariatu Policji w Żabnie, składam najserdeczniejsze życzenia wszystkim mieszkańcom gminy Wietrzychowice aby świąteczny czas był przepełniony odpoczynkiem i wyjątkowymi spotkaniami w gronie najbliższych.

Życzę Państwu ponadto byście dążyli do tworzenia przyjacielskich więzi, które to wspólnie
z podjętymi przez nas działaniami przyczynią się do wzrostu bezpieczeństwa.

Z wyrazami szacunku!

Komendant Komisariatu Policji w Żabnie podkom. Dominik Rzepecki

 

 

Post date: 2021-03-31 13:03:40
Post date GMT: 2021-03-31 13:03:40