INFORMACJA DOTYCZĄCA WYSOCE ZJADLIWEJ GRYPY PTAKÓW