Informacja


Wójt Gminy Wietrzychowice informuje, że zostały wykonane nasadzenia drzew na działce nr 527 w miejscowości Miechowice Wielkie. Dokonano nasadzeń następujących gatunków drzew: wiąz górski, klon pospolity, robinia akacjowa oraz katalpa.