II Ogólnopolski Konkurs dla Dzieci na Rymowankę o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza dzieci w wieku 11-14 lat do udziału
w II Ogólnopolskim Konkursie dla Dzieci na Rymowankę o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym. Zadanie konkursowe polega na ułożeniu rymowanki promującej prawidłowe nawyki i zachowania dzieci związane z pracą i zabawą na terenie gospodarstwa rolnego. Tegoroczna, nawiązująca do 30-lecia działalności KRUS edycja konkursu ma również na celu popularyzowanie Wykazu czynności szczególnie niebezpiecznych, związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie należy powierzać dzieciom poniżej 16 lat. Przynajmniej jeden z rodziców lub opiekunów prawnych uczestnika Konkursu powinien podlegać ubezpieczeniu społecznemu rolników. Prace konkursową oraz będące załącznikami do Regulaminu Konkursu dokumenty należy przesłać do 09.04.2021 r. na adres e-mail: rymowanka@krus.gov.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Biuro Prewencji, al. Niepodległości 190, 00-608 Warszawa.

Szczegółowe informacje na temat Konkursu uzyskać można na stronie internetowej KRUS: www.krus.gov.pl