Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wietrzychowicach

Kierownik GOPS: Dorota Czarna

33-270 Wietrzychowice 19
tel.: (14) 641 81 50
https://gops.wietrzychowice.pl/