Gminne Centrum Kultury w Wietrzychowicach

 

Dyrektor GCK: Jadwiga Gorla

Z-ca Dyrektora GCK: Halina Kozłowska

 

e-mail: gck@wietrzychowice.pl
strona internetowa: www.gokwietrzychowice.pl
media społecznościowe: https://www.facebook.com/gckwietrzychowice
tel.: (14) 641 81 21
tel. kom.: 661 931 183

W skład Gminnego Centrum Kultury wchodzi:

Gminna Biblioteka Publiczna w Wietrzychowicach z filią w Jadownikach Mokrych.

tel.: (14) 641 80 69