Gminna Biblioteka Publiczna w Wietrzychowicach

33-270 Wietrzychowice 163
e-mail:
gckbiblioteka@wietrzychowice.pl
tel.: (14) 641 80 69
katalog księgozbioru

Gminna Biblioteka Publiczna w Wietrzychowicach powstała 16 grudnia 1955 roku. Biblioteka mieściła się w pomieszczeniach Szkoły Podstawowej i od chwili powstania do 16 kwietnia 1974 roku prowadzona była przez Pana Czesława Fijała. W 1974 roku została przeniesiona do budynku „agronomówki” i kolejno prowadzona była przez następujące osoby: Józef Gorla, Janina Bodzioch, Stanisław Nowak, Barbara Burzyńska, Jadwiga Kusior, Celina Kręglicka-Kostrzewa. Od 2001 roku Gminną Biblioteką Publiczną kieruje Pani Halina Kozłowska.

Biblioteka oferuje:

  • Udostepnianie książek i czasopism do domu i na miejscu;
  • Bogate zbiory: literatury pięknej dla dzieci, młodzieży i dorosłych, źródła informacyjne (encyklopedie, słowniki, biografie, opracowania ze wszystkich dziedzin), publikacje naukowe, fachowe, materiały dotyczące regionu oraz lektury
    szkolne;
  • Udzielanie wszelkich informacji z zakresu posiadanych zbiorów;
  • Szeroką gamę wypożyczanych czasopism dla dzieci, młodzieży, dorosłych, popularno-naukowych;
  • Pomoc w zbieraniu informacji potrzebnych do nauki w szkole, do pogłębiania wiedzy zawodowej, w doborze lektury niezbędnej do studiów i pracy naukowej;
  • Darmowy dostęp do Internetu.