GMINA WIETRZYCHOWICE OTRZYMAŁA PROMESĘ NA REALIZACJĘ NAJWAŻNIEJSZYCH INWESTYCJI

W dniu dzisiejszym Wójt Gminy- Tomasz Banek odebrał z rąk Wicewojewody Małopolskiego Ryszarda Pagacza oraz posłów na Sejm RP: Anny Pieczarki, Urszuli Ruseckiej, Józefy Szczurek- Żelazko, Wiesława Krajewskiego oraz Stanisława Bukowca promesę w kwocie 1 800 000,00 zł.

Dofinansowanie przyznane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych będzie przeznaczone jako wkład własny na realizację następujących inwestycji:

  • Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody do przepustowości 1000m3/d  w  Wietrzychowicach – etap I. Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody wraz z technologią uzdatniania wody  w budynku-etap II – 1 100 000,00 zł

 

  • Nadbudowa i przebudowa istniejącego budynku urzędu gminy Wietrzychowice celem utworzenia centrum kongresowego wraz z infrastrukturą techniczną oraz dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych-  500 000,00 zł

 

  • Wzbogacanie oferty spędzania czasu wolnego poprzez budowę i wyznaczenie szlaków rowerowych wraz z nowymi obiektami infrastruktury turystyczno rekreacyjnej w gminie Wietrzychowice m.in. wiaty- 200 000,00 zł

 

Jeszcze raz serdecznie dziękujemy wszystkim tym, którzy mocno zaangażowali się w pomoc w pozyskaniu dotacji, która znacząco wpłynie na rozwój naszej gminy.