GALERIA PRAC UCZESTNIKÓW KLUBU SENIORIA WYKONANYCH W STYCZNIU 2021 R. PODCZAS ZAJĘĆ ZDALNYCH