Gmina Wietrzychowice
https://wietrzychowice.pl/doposazenie-ochotniczej-strazy-pozarnej/
Export date: Sat Sep 25 21:59:32 2021 / +0000 GMT

DOPOSAŻENIE OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ
Ochotnicza Straż Pożarna w Jadownikach Mokrych zyskała nowe wyposażenie w postaci rozpieraka cylindrycznego.

Uroczyste przekazanie nastąpiło w dniu 27 listopada w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Wietrzychowicach a przekazania sprzętu na rzecz jednostki dokonał Wójt Gminy Wietrzychowice Pan Tomasz Banek na ręce Prezesa OSP Jadowniki Mokre Pana Macieja Mądrzyka oraz Naczelnika Pana Sebastiana Golonki.

W przekazaniu ww. sprzętu wzięli udział zaproszeni goście:

  1. Pan Jan Grabski - Dyrektor Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego,

  2. Pani Urszula Kogut - Radna Rady Gminy Wietrzychowice,

  3. Pan Wiktor Urban - Radny Rady Gminy Wietrzychowice, członek OSP Jadowniki Mokre.


Zakupiony rozpierak cylindryczny ratownictwa drogowego,  znacznie poprawi skuteczność prowadzonych akcji ratowniczych zwłaszcza kolizji drogowych z udziałem pojazdów mechanicznych i będzie służył ofiarom tych wypadków poprzez odciąganie kolumny kierowniczej pojazdu uszkodzonego w którym zostały uwięzione i unieruchomione ofiary wypadku. Rozpierak ten stanowi element zestawu hydrauliczego ratownictwa drogowego.

Zadanie to zostało współfinansowane ze środków Województwa Małopolskiego na podstawie umowy dotacji w wysokości 4926 zł a  jego całkowity koszt wyniósł 10 000 zł przy czym pozostała kwota w wysokości 5 074 zł została pokryta z budżetu Gminy Wietrzychowice.


Projekt współfinansowany ze środków Województwa Małopolskiego

Post date: 2018-12-03 12:46:49
Post date GMT: 2018-12-03 12:46:49