“MPOWER”- MŁODZI GOTOWI DO AKCJI

17 grudnia 2020

Towarzystwo Oświatowe Ziemi Chrzanowskiej w Chrzanowie w partnerstwie z Chrzanowską Izbą Gospodarczą realizuje projekt pn. „MPOWER – Młodzi gotowi do akcji” .

Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej I. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działania 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020,  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji projektu: 01.08.2020 r.- 31.07.2022 r.

Obszar realizacji projektu obejmuje następujące powiaty: chrzanowski, oświęcimski, brzeski, tarnowski, m. Tarnów.

Kandydat/-ka na Uczestnika/-czkę Projektu – osoba  w wieku 15 – 29 lat, wyłącznie bierna zawodowo (w tym w szczególności osoba, która nie uczestniczy w kształceniu i szkoleniu), zamieszkująca i/lub ucząca się na terenie objętym wsparciem (powiaty: chrzanowski, oświęcimski, brzeski, tarnowski, m. Tarnów), należąca minimum do jednej z poniższych podgrup:

 1. zamieszkująca obszary wiejskie poza ZIT,
 2. posiada orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
 3. rodzic powracający na rynek pracy.

Projekt przewiduje realizację następujących form wsparcia:

 1. diagnoza aktualnej sytuacji społecznej oraz edukacyjno- zawodowej Uczestników Projektu– opracowanie IPD – Indywidualnego Planu Działania – dla każdego Uczestnika Projektu (UP) przez doradcę zawodowego
 2. pośrednictwo pracy,
 3. szkolenia / kursy,
 4. staże zawodowe,
 5. stypendia szkoleniowe i stażowezatrudnienie subsydiowane,
 6. wsparcie mentorskie w zakresie kompetencji społecznych,
 7. zwrot kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną w trakcie odbywania szkoleń i kursów, stażu.

Biura Projektu – wydzielone do realizacji projektu:

 1. a)  Towarzystwo Oświatowego Ziemi Chrzanowskiej w Chrzanowie, mieszczące się przy ul. Garncarska 30, 32-500 Chrzanów woj. małopolskie, tel.: 32-645-18-98,w którym przyjmowane będą dokumenty rekrutacyjne oraz udzielane informacje na temat realizacji projektu osobom zainteresowanym udziałem w projekcie oraz Uczestnikom projektu, czynne w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz.8:00 do 16:00
 2. b) Chrzanowska Izba Gospodarcza, mieszczące się przy ul. Rynek 16, 32-500 Chrzanów woj. małopolskie, tel.: 32-754-15-65, w którym przyjmowane będą dokumenty rekrutacyjne oraz udzielane informacje na temat realizacji projektu osobom zainteresowanym udziałem w projekcie oraz Uczestnikom projektu

 

 

 

NOWOCZESNY SENIOR- PRZEWODNIK PO CYFROWYM ŚWIECIE

17 grudnia 2020

Fundacja Digital Poland jest organizacją non-profit, której celem jest przybliżenie społeczeństwu wiedzy na temat nowych technologii i cyfryzacji. Szczególne ważną dla nas grupą są osoby starsze. Właśnie dlatego organizujemy m.in. Festiwalu Cyfryzacji – największą inicjatywę edukacyjno-technologiczną w Polsce. Z tej okazji przygotowaliśmy wyjątkowy całkowicie darmową książkę “Nowoczesny Senior – przewodnik po cyfrowym świecie“. Powstała ona z myślą o wprowadzeniu starszego pokolenia krok po kroku w cyfrową, internetową rzeczywistość. Osoby starsze coraz odważniej sięgają po dobrodziejstwa cyfrowego świata, jednak z uwagi na pandemię wiele osób zostało zmuszonych do np. zakupów przez internet czy do komunikacji z bliskimi przez smartfon. Nie wszyscy się w tym odnaleźli i potrzebują pomocy, niektórzy nadal boją się wielu elektronicznych urządzeń.  Właśnie dlatego przygotowaliśmy nasz przewodnik, by pokazać, że każdy może korzystać z internetu.

Opracowana przez ekspertów publikacja składa się z ośmiu rozdziałów. Jest napisana prostym językiem, tak aby wszelkiego rodzaju opisy czy instrukcje były zrozumiałe dla osób, które do tej pory rzadko albo w ogóle nie korzystały z sieci. Ponadto, treści są uzupełnione o grafiki – co sprawi, że osobom starszym nie straszna będzie obsługa takich urządzeń jak smartfon, tablet czy laptop.

Poszczególne rozdziały, krok po kroku, wprowadzają w wirtualny świat. Treść pierwszych koncentruje się na genezie internetu oraz sposobie, w jaki można z niego korzystać. Kolejne przedstawiają zasady działania najpopularniejszych urządzeń. Następnie seniorzy dowiadują się, czym różni się internet stacjonarny od mobilnego oraz do czego służy router. W ostatnich rozdziałach „Przewodnika” spory nacisk położony jest na sprawy związane z bezpieczeństwem w sieci.

„Nowoczesny Senior – przewodnik po cyfrowym świecie” można pobrać bez opłaty ze strony Fundacji Digital Poland pod adresem https://www.digitalpoland.org/publikacje lub bezpośrednio klikając w niniejszy link https://www.digitalpoland.org/assets/publications/nowoczesny-senior/nowoczesny-senior-przewodnik-po-cyfrowym-swiecie.pdf

URZĄD GMINY WIETRZYCHOWICE INFORMUJE

17 grudnia 2020

Szanowni Państwo,

informujemy, iż w dniu 24.12.2020 r. /tj. czwartek- Wigilia/ Urząd Gminy Wietrzychowice będzie nieczynny (dzień wolny za 26.12.2020 r.)

 

KIERUNEK KARIERA I KIERUNEK KARIERA ZAWODOWA- URZĘDNICY NAGRYWAJĄ CYKL SPOTÓW REKLAMOWYCH

PLAKAT INFORMACYJNY 17 grudnia 2020

Małopolska pomaga osobom pracującym w zdobyciu nowych umiejętności i dofinansowania do szkoleń. Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie realizuje w całym regionie projekty „Kierunek Kariera” i „Kierunek Kariera zawodowa”. Każdy uczestnik otrzymuje pomoc doradcy zawodowego oraz brokera, który wspiera go w realizacji dofinansowanych bonów szkoleniowych.

Aby promować projekty i docierać do ich adresatów pracownicy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie przygotowali cykl spotów reklamowych, zachęcających do korzystania ze wsparcia doradców zawodowych oraz dotacji na szkolenia. Najnowszy spot jest dostępny pod linkiem: https://youtu.be/MO1ghC_9A7E

Małopolska wspiera pracujących, którzy chcą podnosić swoje kwalifikacje zawodowe. Istotne jest to, aby informacja o możliwości korzystania z takiej formy dofinansowania szkoleń dotarła do możliwie każdej osoby, która w obecnej sytuacji chce podnosić swoje kwalifikacje zawodowe lub chce zmienić wykonywany zawód.

Kluczowe jest utrzymanie zatrudnienia oraz sprostanie wyzwaniom obecnego rynku pracy. Doskonalenie zawodowe, wzmocnienie oraz poszerzenie kompetencji i umiejętności może być szansą na uniknięcie utraty pracy lub uzyskanie nowego angażu

podkreśla wicemarszałek Tomasz Urynowicz.

Warto podkreślić, że nie jest to pierwsza taka inicjatywa w WUP w Krakowie. Urzędnicy od czerwca 2020 regularnie nagrywają cykli filmów „Flesz lidera”, który dedykowany jest lokalnym liderom – członkom Facebookowej grupy dyskusyjnej „Inspiracje dla lokalnych liderów. Małopolska”.

Ważne jest, aby forma przekazu informacji o projektach Kierunek Kariera i Kierunek Kariera Zawodowa była prosta i skutecznie zachęcała do korzystania z możliwości, jakie dają te projekty

– informuje  wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie Michał Kądziołka.

Dofinansowanie w projektach „Kierunek Kariera” i „Kierunek Kariera Zawodowa” można wykorzystać na szkolenia językowe, komputerowe, kursy prawa jazdy, ale również na wszelkie szkolenia zawodowe umożliwiające zmianę lub nabycie nowych kompetencji zawodowych, potwierdzone egzaminami. Dostępna jest także usługa doradztwa zawodowego, która pomaga zrozumieć, że kompetencje to nie tylko wykształcenie i doświadczenie zawodowe, ale również umiejętności i wiedza zdobywane na co dzień. Chcąc dowiedzieć się, jak wykorzystać je w pracy doradca zawodowy pomoże znaleźć najważniejszą dla rozwoju umiejętność, dzięki której można stać się konkurencyjnym na rynku pracy.

Zapraszamy, jeśli:

 • pracujesz;
 • masz ukończone 25 lat i  posiadasz wykształcenie maksymalnie na poziomie średnim lub niezależnie od posiadanego wykształcenia jeśli jesteś w wieku 50+;
 • uczysz się lub pracujesz, lub mieszkasz w Małopolsce;
 • posiadają obywatelstwo polskie lub zezwolenie na pobyt lub wizę, upoważniające do pobytu i podjęcia pracy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

UWAGA!
Powyższa rekrutacja nie dotyczy osób pomiędzy 25 a 50 lat z wykształceniem pomaturalnym, policealnym oraz  wyższym (licencjat, magisterium, doktorat lub powyżej).

Jak zgłosić się do projektu i otrzymać dofinansowanie w formie bonów szkoleniowych?
Wypełnij formularz zgłoszeniowy na naszej stronie i zapisz się na spotkanie z naszym doradcą. Teraz spotkania odbywają się w formie zdalnej za pośrednictwem komunikatora SKYPE. Po rejestracji doradca zawodowy będzie się z Tobą kontaktował mailowo.
Bilans Kariery opiera się na rozmowie z doradcą zawodowym. Jest to usługa dla każdego, kto chce przyjrzeć się posiadanym przez siebie umiejętnościom, mocnym stronom, również dla osób, które niedawno zaczęły pracę i są dopiero na początku drogi i zdobywania doświadczeń. W Bilansie Kariery istotne są także pasje, zainteresowania, to, czego nauczyliśmy się poza szkołą, kursami czy pracą.

Więcej informacji na temat projektu „Kierunek Kariera”, Bilansu Kariery i bonów szkoleniowych znajdziesz na stronie projektu
Zasady rekrutacji zamkniętej dla osób z wykształceniem policealnym lub pomaturalnym znajdziesz TUTAJ.