UCHWAŁA ANTYSMOGOWA- Jakie przepisy obowiązują w Małopolsce (poza Krakowem)?

29 grudnia 2020

Jeśli budujesz dom lub chcesz wymienić urządzenie grzewcze, w pierwszej kolejności wybierz czyste lub niskoemisyjne ogrzewanie– podłączenie do sieci ciepłowniczej, ogrzewanie elektryczne, pompę ciepła, panele słoneczne, ogrzewanie gazowe lub lekkim olejem opałowym.

Jeśli zdecydujesz się na kocioł lub kominek na paliwa stałe, to po 1 lipca 2017 musisz zainstalować nowoczesne urządzenie spełniające wymagania ekoprojektu. Kotły powinny posiadać automatyczny podajnik paliwa bez możliwości zamontowania rusztu awaryjnego (za wyjątkiem kotłów zgazowujących). Więcej informacji o wymaganiach ekoprojektu dla kotłów, pieców i kominków znajdziesz na stronie: Wymagania ekoprojektu dla urządzeń grzewczych na paliwa stałe.

Już od 1 lipca 2017 roku nie wolno spalać mułów, flotów i miałów węglowych (węgla o zawartości ziaren 0-3 mm powyżej 15%) oraz drewna i biomasy o wilgotności powyżej 20%. Drewno przed spaleniem powinno być sezonowane co najmniej 2 lata.

Jeśli posiadasz kocioł na węgiel lub drewno, który nie spełnia wymogów co najmniej klasy 3, to do końca 2022 roku musisz go wymienić. Stary kocioł możesz zastąpić: ogrzewaniem z miejskiej sieci ciepłowniczej, ogrzewaniem elektrycznym, pompą ciepła, kotłem gazowym, kotłem na lekki olej opałowy lub kotłem na węgiel czy drewno spełniającym wymogi ekoprojektu. Kocioł na węgiel lub drewno klasy 3 lub 4 musisz wymienić do końca 2026 roku. Kocioł klasy 5 zainstalowany przed 1 lipca 2017 roku, możesz używać bezterminowo.

W przypadku pieców i kominków od 1 stycznia 2023 roku będzie dopuszczone używanie tylko urządzeń, które spełniają wymagania ekoprojektu lub mają sprawność cieplną na poziomie co najmniej 80%. Dane dotyczące sprawności cieplnej zawiera dokumentacja techniczna lub instrukcja kominka lub pieca. Urządzenia grzewcze, które nie spełniają tych wymagań, będą musiały zostać wymienione lub wyposażone w urządzenia redukujące emisję pyłu np. elektrofiltry.

plakat informacyjny- uchwała antysmogowa dla małopolski

ZAKOŃCZONO PRACE REMONTOWE DACHU NA BUDYNKU OSP I PRZEDSZKOLA W MIEJSCOWOŚCI JADOWNIKI MOKRE

Budynek OSP i przedszkola w miejscowości Jadowniki Mokre 29 grudnia 2020

Zakończono prace przy przebudowie i nadbudowie dachu na budynku Ochotniczej Straży Pożarnej i Przedszkolu w Jadownikach Mokrych. Budynek zyskał nowy dach w konstrukcji drewnianej pokryty blacho- dachówkową powlekana. Konstrukcja zastąpiła stropodach kryty papą. Wraz z wymiana dachu przemurowano kominy na jego wysokości. Wykonane zostały nowe obróbki blacharskie. Zamontowano nowe rynny dachowe i spadowe. Zainstalowana została także instalacja odgromowa. Wartość wykonanych prac zamknęła się w kwocie 124 799,32 zł i została sfinansowana ze środków budżetu Gminy Wietrzychowice.

 

PODPISANO UMOWĘ NA ROZBUDOWĘ SIECI KANALIZACYJNEJ W MIEJSCOWOŚCI JADOWNIKI MOKRE

Zdjęcie przedstawia Wójta Gminy WIetrzychowice oraz przedstawiciela firmy BUDOMONT w trakcie podpisywnaia umowy 29 grudnia 2020

 W dniu 28 grudnia 2020 r. podpisana została umowa na zadanie pn.: “Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami dla miejscowości Jadowniki Mokre”.

Wykonawcą w/w zadania jest Przedsiębiorstwo Budowlane BUDOMONT Spółka z o.o., ul. Przy Torze 1, 35-205 Rzeszów.  

Wartość zadania:  3 015 387,83 zł

Rozpoczęcie prac planowane jest na początek lutego 2021 roku.

Informacja z otwarcia ofert

23 grudnia 2020

Informacja z otwarcia ofert z dnia 23.12.2020 godzina 10.15 dot. przetargu publicznego pisemnego nieograniczonego na sprzedaż samochodu pożarniczego marki Steyr 590.132