Fundacja Chlorofil zaprasza do udziału w konkursie ekologicznym

31 grudnia 2020

Od 15.01.2021 do 30.03.2021 odbędzie się VII edycja Ogólnopolskiego Konkursu Ekologicznego pt.  „Mistrz Recyklingu i Przyjaciele” dla uczniów szkół podstawowych z klas IV-VII. Nagrodami w konkursie będą tablety do nauki, a także wyjazdy studialne dla dwóch najlepszych ekozespołów.


Uczestnicy zmierzą się z dwoma zadaniami: w pierwszym trzeba wykonać projekt puzzli lub gry planszowej, uczącej jak i dlaczego segregujemy odpady komunalne. W drugim, trzeba zbudować makietę elektrosprzętu z materiałów recyklingowych, pamiętając o tym, żeby  nie korzystać ze zdemontowanych urządzeń, ani ich części lecz z papieru, tektury, tworzyw sztucznych itp.. Następnie w makiecie trzeba oznaczyć substancje lub/i materiały, które są groźne dla zdrowia człowieka lub środowiska naturalnego, a także te, które są najbardziej drogocenne.


Dziś bardziej niż kiedykolwiek powinniśmy starać się żyć ekologicznie. Konkurs „Mistrz Recyklingu i Przyjaciele” jest elementem publicznej kampanii edukacji ekologicznej skierowanej do dzieci. Mówienie o ekologii jest ważne, także dlatego, że na naszych oczach dzieje się cyfrowa rewolucja, która zmienia świat. Świat jutra będzie wypełniony siecią urządzeń wyposażonych w mikroprocesory i komunikujących się między sobą. Już dziś jesteśmy otoczeni i zależni od setek przedmiotów, mniej lub bardziej interaktywnych, które integrujemy w naszym codziennym życiu.


Każde z takich urządzeń elektronicznych posiada płytkę drukowaną, a na niej mikroprocesor, tranzystor, kondensator… W procesie produkcji mikroprocesorów używa się m.in. arsenu, antymonu, boru, fosforu, wielu różnych metali. Do produkcji kondensatorów, istotnej części naszych smartfonów, laptopów i tabletów używany jest np. drogocenny tantal. Metale ze zużytych urządzeń można odzyskać, a większość poddać recyklingowi, ale ważne jest to, w jaki sposób się ich pozbywamy: najlepiej oddzielnie, tak aby trafiły właśnie do recyklingu.


Prawie wszystko co kupujemy w sklepach jest opakowane. Każde zużyte opakowanie staje się odpadem. Im więcej kupujemy i konsumujemy, tym więcej wyrzucamy pustych opakowań. Szacuje się, że w naszych śmieciach jest prawie połowa opakowań po różnych produktach, przede wszystkim spożywczych. Wiele surowców z opakowań nadaje się do recyklingu, pod warunkiem, że zostaną odpowiednio posegregowane.
Wszystkie odpady zebrane przez nas selektywnie w domu, trafią do sortowani odpadów i tam będą jeszcze raz segregowane na pięć podstawowych grup surowców: metal, plastik, papier, szkło, odpady organiczne.


W sortowni, dzięki super nowoczesnym robotom, opakowania plastikowe można rozdzielić precyzyjnie: np. na przezroczyste i nieprzejrzyste, ale także wg ich gęstości. Oddzielnie miękkie folie, oddzielnie PET itd… Przezroczysty PET dopiero z sortowni pojedzie do recyklingu. Tam zostanie umyty i pokruszony na płatki, płatki zostaną przerobione na granulki, które umożliwią produkcję przyszłych, nowych butelek plastikowych. Granulki można też stopić i rozciągnąć, aby uzyskać włókna syntetyczne do wypychania pluszaków, kołder, anoraków i do szycia odzieży z polaru.

Konkurs został objęty patronatami honorowymi: Kuratorium Oświaty w Kielcach, Gdańsku, Wrocławiu, Rzeszowie, Gorzowie Wielkopolskim i Łodzi.


Organizatorem konkursu jest organizacja pozarządowa Fundacja Chlorofil, KRS nr 0000393451, adres siedziby: ul. Dywizjonu 303 nr 139/174, 01-470 Warszawa.


Partnerami są: Eko-Punkt Organizacja Odzysku Opakowań S.A. i ELECTRO – SYSTEM Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A.
Więcej na temat konkursu na stronie internetowej www.chlorofil.com.pl
Kontakt do koordynatora: tel. 608 633 593, e-mail: chlorofil@chlorofil.com.pl
Konkurs jest bezpłatny.

 

W MINIONYM ROKU ZREALIZOWALIŚMY INWESTYCJE ZA PONAD 2 300 000 ZŁ

30 grudnia 2020

Rok 2020 z powodu pandemii koronawirusa nie był rokiem łatwym. Mimo wszystko ilość inwestycji, która została zrealizowana jest ogromna. Gmina Wietrzychowice  wydała na nie ponad  2 300 000 zł co przy tegorocznym budżecie gminy jest wielkim osiągnięciem.

Należy również dodać, że w minionym roku realizując wszystkie zadania gmina nie zaciągnęła kredytu, tym samym w bieżącym roku Gmina Wietrzychowice nie zadłużyła się.

Lista tegorocznych inwestycji do pobrania poniżej.


DO POBRANIA:

 

BUDŻET GMINY WIETRZYCHOWICE NA 2021 ROK

30 grudnia 2020

Podczas Sesji Rady Gminy Wietrzychowice, która odbyła się 21 grudnia 2020 r. został uchwalony jednogłośnie budżet Gminy Wietrzychowice na 2021 r.

Przyszłoroczny budżet opiewa na bardzo wysoką kwotę.

Łączna kwota wydatków budżetu w przyszłym roku to : 19 843 907zł w tym:

  • wydatki bieżące w wysokości: 14 446 362 zł
  • wydatki majątkowe w wysokości: 5 397 545 zł

W budżecie znajdą się ogromne dotacje zewnętrzne na inwestycje na kwotę ponad 4 600 000 zł.

Największą inwestycję planowaną na 2021 rok jest budowa kanalizacji w miejscowości Jadowniki Mokre  na kwotę ponad 3 000 000 zł oraz termomodernizacja dwóch budynków:

  • Urzędu Gminy w Wietrzychowicach,
  • budynku OSP i przedszkola w Jadownikach Mokrych.

Ponad to w 2021 roku gmina Wietrzychowice realizować będzie szereg innych ważnych inwestycji. Wszelkie szczegółowe informacje dostępne są na stronie Dziennika Urzędowego Województwa Małopolskiego   lub do pobrania poniżej: