PANI JADWIGA GORLA DYREKTOREM POŁĄCZONYCH JEDNOSTEK- GMINNEGO CENTRUM KULTURY W WIETRZYCHOWICACH

5 stycznia 2021

Z dniem 1 stycznia 2021 roku połączono samorządowe instytucje:
– Gminny Ośrodek Kultury w Wietrzychowicach

– Gminną Bibliotekę Publiczną w Wietrzychowicach z filią w Jadownikach Mokrych.

W wyniku połączenia instytucji, tworzy się gminną jednostkę organizacyjną pod nazwą Gminne Centrum Kultury w Wietrzychowicach.

Wszyscy pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury w Wietrzychowicach i Gminnej Biblioteki Publicznej w Wietrzychowicach z filią w Jadownikach Mokrych stają się pracownikami Gminnego Centrum Kultury w Wietrzychowicach.

Wójt Gminy Wietrzychowice Pan Tomasz Banek powołał na stanowisko Dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Wietrzychowicach Panią Jadwigę Gorla.
Zastępcą Dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Wietrzychowicach jest Pani Halina Kozłowska.

Celem Gminnego Centrum Kultury w Wietrzychowicach jest realizowanie zadań w zakresie: kultury i sztuki, czytelnictwa, ochrony dziedzictwa kulturowego, opieki nad zabytkami, promocji oraz upowszechniania kultury fizycznej i turystyki.

Priorytetem postawionym przed Gminnym Centrum Kultury jest pozyskiwanie i przygotowywanie mieszkańców do aktywnego uczestnictwa w kulturze, współtworzenia i ochrony jej wartości oraz dostęp do zasobów dorobku nauki i kultury polskiej i światowej.

Podstawowym zadaniem Centrum jest edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę oraz zaspokajanie potrzeb kulturalnych, czytelniczych, oświatowych i informacyjnych realizowane poprzez:

1) rozpoznawanie i rozwijanie zainteresowań i potrzeb mieszkańców w dziedzinie kultury i czytelnictwa oraz tworzenie warunków do ich zaspokajania,

2) rozwój i podnoszenie poziomu życia kulturalnego mieszkańców gminy,

3) organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę,

4) rozwijanie i wspieranie form indywidualnej aktywności kulturalnej i zespołowego uczestnictwa w kulturze,

5) tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego,

6) zachowanie, ochrona i upowszechnianie materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego gminy oraz tworzenie warunków do zachowania lokalnego folkloru,

7) tworzenie warunków do upowszechniania różnych dziedzin kultury oraz sztuki profesjonalnej i amatorskiej, poprzez współpracę z zawodowymi instytucjami tworzenia i upowszechniania kultury, środowiskami twórczymi, profesjonalnym i nieprofesjonalnym ruchem artystycznym w kraju i za granicą,

8) promocja gminy i regionu,

9) prowadzenie sieci bibliotecznej na terenie gminy i zaspokajanie potrzeb czytelniczych mieszkańców,

10) gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych,

11) udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz prowadzenie i uczestniczenie w wymianie międzybibliotecznej,

12) prowadzenie działalności informacyjnej oraz bibliograficznej, dokumentacyjnej, edukacyjnej, popularyzatorskiej,

13) prowadzenie działalności wydawniczej,

14) tworzenie i udostępnienie baz danych katalogowych, bibliograficznych i faktograficznych,

15) prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej, zwłaszcza wiedzy o regionie,

16) organizowanie różnorodnych przedsięwzięć służących popularyzacji książki i czytelnictwa,

17) współdziałanie z bibliotekami, instytucjami kultury, organizacjami i stowarzyszeniami, szkołami i przedszkolami w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb kulturalnych i oświatowych społeczeństwa,

18) tworzenie warunków realizacji nowoczesnych form edukacji, w tym m.in. umożliwianie dostępu do Internetu,

19) umożliwienie dokształcania i doskonalenia zawodowego pracowników Centrum.

Schemat połączenia jednostek GBP i GOK

REMIZA OSP W WOLI ROGOWSKIEJ ZYSKAŁA NOWĄ INSTALACJĘ CENTRALNEGO OGRZEWANIA

4 stycznia 2021

Remiza OSP w Woli Rogowskiej wyposażona została w nowa instalację centralnego ogrzewania. W ramach wykonanych prac zamontowany został dwufunkcyjny piec gazowy Vaillant o mocy 44 kW wraz z osprzętem i wkładem kominowym. Sterowanie temperatury możliwe jest poprzez aplikacje telefoniczną. Dodatkowo zainstalowano zasobnik ciepłej wody o pojemności 150 litrów. Zamontowane zostały 23 sztuki grzejników stalowych jedno, dwu i trzy płytowych, oraz łazienkowych różnej mocy i wielkości w zależności od rodzaju pomieszczenia i ilości w tym pomieszczeniu, zgodnie z opracowanym projektem budowlanym. Całość połączona została rurociągami stalowymi zewnętrznie galwanicznie ocynkowanymi o połączeniach zaciskanych. Wykonana instalacja pozwoli na równomierne i lepsze ogrzanie pomieszczeń budynku, zwiększy także znacznie komfort korzystania  z niego zarówno przez druhów OSP i mieszkańców. Pozwoli także na zabezpieczenie budynku przed wilgocią, zwiększając tym samym jego żywotność.

Wartość wykonanych robót wyniosła 66 368, 60 zł.

Zadanie zostało sfinansowane ze środków budżetu Gminy Wietrzychowice.

KOMUNIKAT X

4 stycznia 2021

Szanowni Klienci Zakładu Eksploatacji Urządzeń Komunalnych i Wodociągów w Wietrzychowicach

W związku z dalszym rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV 2
w Polsce, w trosce o zdrowie naszych Odbiorców i pracowników Zakładu Eksploatacji Urządzeń Komunalnych i Wodociągów w Wietrzychowicach została podjęta decyzja o  zaprzestaniu dokonywania odczytów wodomierzy przez naszych pracowników na terenie prowadzonej przez Zakład działalności. Z uwagi na zaistniałą sytuację odczyty wodomierzy nie będą wykonywane do odwołania.

Z uwagi na ogłoszenie strefy czerwonej w całym kraju rozliczenie świadczonych usług odbywać się będzie na podstawie zgłaszania stanów wodomierzy przez mieszkańców telefonicznie na nr 14 6 41-80-58, 14 6 41-80-43

lub sms na nr 604 506 747 oraz pocztą elektroniczną na e-mail: zeukiw@wietrzychowice.pl.

W terminie do 13 stycznia 2021 roku prosimy o zgłaszanie stanów wodomierzy przez mieszkańców następujących miejscowości:

  1. Pasieka Otfinowska
  2. Demblin, Nowopole, Pałuszyce
  3. Sikorzyce
  4. Wietrzychowice
  5. Wola Rogowska

W przypadku niepodania aktualnego stanu wodomierza przez mieszkańców
w wyznaczonym terminie rozliczenie świadczonych usług odbywać się będzie na podstawie wartości szacunkowych opartych o wcześniejsze okresy rozliczeniowe.

Uwaga! Prosimy o podawanie na dowodach wpłat numeru faktury.

O dalszych krokach dotyczących bezpośredniej obsługi klienta będą Państwo na bieżąco informowani.

Licząc na zrozumienie, przepraszamy za powstałe niedogodności.

Uwaga!!!

 Przy dokonywaniu wpłat prosimy o podawanie numeru faktury.

Harmonogram nieodpłatnej pomocy prawnej na 2021 r.

31 grudnia 2020

Przypominamy, że od dnia 03 listopada 2020 roku do odwołania Starostwo Powiatowe w Tarnowie zawiesiło osobiste udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego we wszystkich punktach zlokalizowanych w Powiecie Tarnowskim.

Od tego dnia porady prawne odbywają się wyłącznie za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (tj. telefonicznie, e-mail itd.). Aby skorzystać z pomocy prawnej za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość , należy umówić się telefonicznie w Wydziale Rozwoju Powiatu pod numerem telefonu +48 14 68 83 327 lub +48 571 356 913 ( w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Tarnowie). Istnieje również możliwość rejestracji internetowej pod adresem:  https://np.ms.gov.pl/malopolskie/tarnowski


DO POBRANIA:

“NIEPODLEGŁA” ZAPRASZA NA NOWOROCZNY WIRTUALNY KONCERT

31 grudnia 2020

Szanowni Państwo,

1 stycznia o godz. 19.00 Biuro Programu „Niepodległa” zaprasza na wirtualny koncert Karoliny Cichej i Spółki,  podczas którego usłyszymy tradycyjne pieśni pogranicza w autorskich interpretacjach zespołu. Transmisja będzie dostępna na kanale YouTube Niepodległej, a także na profilach Facebooku Niepodległej oraz Niepodległa. Miejsce spotkań.

Na dobre rozpoczęcie 2021 roku Karolina Cicha i Spółka wykonają utwory z płyty Tany. Materiał zebrany na tej płycie jest dialogiem tradycji ze współczesnością. Karolina Cicha sięga po formy typowe dla regionu: traktując je z szacunkiem wzbogaca o współczesne efekty dźwiękowe i taneczne gatunki muzyki etnicznej. Usłyszymy rootsowe uderzenie bębnów, polkę i sambę, a nawet elementy technotransu i rapu – w utworze, który powstaje z udziałem Karoliny Czarneckiej.

Warstwa wizualna koncertu została opracowana z wykorzystaniem materiałów archiwalnych sprzed stu lat. Dzięki wyjątkowej scenografii widzowie będą mieli okazję przenieść się w czasy dwudziestolecia międzywojennego, przyjrzeć twórczości artystycznej i życiu codziennemu ówczesnych mieszkańców Polski. 

W koncercie udział wezmą:

Karolina Cicha – śpiew, akordeon, bas

Karolina Matuszkiewicz – suka biłgorajska, kemancze, śpiew

Mateusz Szemraj – cymbały, saz

Patrycja Betley – instrumenty perkusyjne, śpiew

gościnnie: Karolina Czarnecka