XXII sesja Rady Gminy Wietrzychowice

9 listopada 2020

Uprzejmie zawiadamiam, że na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 roku, poz. 713) zwołuję XXII sesję Rady Gminy Wietrzychowice VIII kadencji, która odbędzie się w trybie zdalnym w dniu 16 listopada 2020 r. o godz. 12.00.

Ze względu na zagrożenie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 obrady sesji Rady Gminy odbędą się w trybie zdalnym.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad oraz przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 3. Sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych na sesji Rady Gminy w dniu
  29 października 2020 r.
 4. Informacja Wójta o działalności międzysesyjnej.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  • a. utworzenia żłobka na terenie Gminy Wietrzychowice oraz nadania statutu
 6. Zapytania i wnioski sołtysów
 7. Wnioski kierowników jednostek organizacyjnych.
 8. Wolne wnioski i zapytania radnych.
 9. Zakończenie.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Piotr Moskal

ŻŁOBEK “BAJKA” JEST MIEJSCEM BEZPIECZNYM- OTRZYMALIŚMY POZYTYWNE OPINIE Z PSE ORAZ PSP

6 listopada 2020
Powiatowa Stacja Epidemiologiczna w Tarnowie oraz Państwowa Straż Pożarna w Tarnowie wydały pozytywne opinie w sprawie prowadzenia Publicznego Żłobka Bajka w Wietrzychowicach.
Świadczy to o tym, że lokal jest bezpieczny i spełnia wszystkie wymogi sanitarne.
 
W związku z powyższym 16 listopada br. Rada Gminy Wietrzychowice będzie podejmować uchwałę o utworzeniu nowej jednostki budżetowej, czyli Publicznego Żłobka.
 
Na początku grudnia, będzie można składać wnioski o przyjęcie dzieci w wieku do lat 3 do Publicznego Żłobka Bajka w Wietrzychowicach.
Szczegóły będą podane zaraz po podjęciu stosownej uchwały Rady Gminy.
Żłobek będzie prowadził zajęcia dla dzieci od lutego 2021 r.

Program „Wspieraj Seniora”

6 listopada 2020

Celem programu jest zapewnienie usługi wsparcia Seniorów w wieku 70 lat i więcej, w szczególnych przypadkach osoby poniżej 70 roku życia, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu. Usługa wsparcia będzie polegała w szczególności na dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej. Koszty zakupów pokrywa Senior.

Specjalna infolinia pod numerem telefonu (22) 505 11 11.
Za jej pośrednictwem osoby starsze mogą zgłosić swoje zapotrzebowanie np. na dostarczenie produktów spożywczych czy środków ochrony osobistej. Osoba przyjmująca zgłoszenie przekazuje prośbę oraz dane kontaktowe seniora do odpowiedniego ośrodka pomocy społecznej.

Potrzeby można zgłaszać także bezpośrednio do GOPS Wietrzychowice pod numerem telefonu 146418150 w godzinach pracy GOPS; poza godzinami pracy GOPS oraz w dni wolne od 7:30-19:00 pod numerem 697543042 dyżurują pracownicy socjalni, pozostający w gotowości przyjmowania zgłoszeń.

Realizacja zgłoszeń odbywa się w godzinach pracy GOPS.

Ankieta dla podmiotów w łańcuchu dostaw produktów rolno-spożywczych

5 listopada 2020

Wspólne Centrum Badawcze (Joint Research Center) Komisji Europejskiej zaprasza osoby prowadzące przedsiębiorstwa i gospodarstwa rolne w sektorze produkcji podstawowej, dystrybucji, przetwarzania, sprzedaży hurtowej lub detalicznej łańcucha dostaw produktów rolno-spożywczych do udziału w badaniu ankietowym.

Celem badania jest monitorowanie wpływu pandemii COVID-19 na podmioty w unijnym łańcuchu dostaw produktów rolno-spożywczych, ich ograniczenia oraz sposoby dostosowania się do zaistniałej sytuacji. Przeznaczona do wypełnienia przez internet ankieta dostępna jest na stronie: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Business_operators

Termin wypełnienia kwestionariusza anonimowej i dobrowolnej ankiety upływa 30 listopada 2020 roku.

SPISZMY SIĘ JAK NA ROLNIKÓW PRZYSTAŁO!

5 listopada 2020

Przypominamy, że Powszechny Spis Rolny, trwa od 1 września do 30 listopada br. Nie trzeba czekać na wizytę rachmistrza – warto spisać się samemu przez Internet lub umówić się na spis telefoniczny.

 

BUDYNEK PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W WIETRZYCHOWICACH PRZED I PO

4 listopada 2020

Zakończono prace elewacyjne na budynku Przedszkola Publicznego w Wietrzychowicach.

Efekty przed i po prezentujemy w poniższej galerii.