Informacja o niebezpiecznym zjawisku

14 października 2020

Informacja o niebezpiecznym zjawisku Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Krakowie dotycząca wystąpienia na obszarze zlewni Dunajca, Szreniawy (małopolskie) wezbrań z przekroczeniem stanów ostrzegawczych: 2 stopnia.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 90%

W wyniku spływu wód opadowych w zlewni Dunajca (zwłaszcza w środkowym oraz dolnym biegu) spodziewany jest wzrost poziomu wody w strefie stanów wysokich, z przekroczeniem stanów ostrzegawczych w kolejnych profilach wodowskazowych. Na Szreniawie poziom wody podniesie się powyżej stanu alarmowego..

Data wystąpienia: od 14.10.2020 od godziny 08:44 do 15.10.2020 do godziny 08:00.


Urząd Gminy zamknięty dla petentów

14 października 2020

W związku z pogarszającą się sytuacją epidemiczną w kraju oraz odbywaniem kwarantanny przez jednego z pracowników, Urząd Gminy w Wietrzychowicach od 15 października 2020 r. (tj. czwartek), aż do odwołania zostaje zamknięty i przechodzi na pracę i obsługę petentów w trybie zdalnym.

Pracownicy Urzędu w dalszym ciągu pozostaną do Państwa dyspozycji, jednak kontakt zostanie ograniczony wyłącznie do formy elektronicznej (ePUAP, e-mail: gmina@wietrzychowice.pl), telefonicznej nr tel./fax: 14 641 80 45, 14 641 80 18, a także korespondencji tradycyjnej tj. za pośrednictwem skrzynki podawczej umieszczonej na budynku Urzędu lub Poczty. Oznacza to wprowadzenie całkowitego zakazu poruszania się klientów z zewnątrz po budynku Urzędu Gminy.

Urząd Stanu Cywilnego (parter) po uzgodnieniu telefonicznym pod nr 14 641 80 45 wew. 13 w sprawie rejestracji zgonów.

W związku z zamknięciem Urzędu, kasa również będzie nieczynna dlatego opłaty za podatek lub odpady komunalne proszę opłacać przelewem internetowym, w banku lub na poczcie.

Proszę o przyjęcie ze zrozumieniem wprowadzonych ograniczeń, które mają służyć zapewnieniu bezpieczeństwa Państwa i pracowników samorządowych. O wszelkich dalszych działaniach będziecie Państwo informowani za pośrednictwem strony internetowej www.wietrzychowice.pl

Dziękuję Państwu za zrozumienie powagi sytuacji, a za utrudnienia serdecznie przepraszam.

/ – / Tomasz Banek

Wójt Gminy Wietrzychowice

WAŻNE!KORONAWIRUS- KOLEJNY PRZYPADEK NA TERENIE GMINY WIETRZYCHOWICE

13 października 2020

Szanowni Państwo na terenie gminy Wietrzychowice potwierdzono kolejny przypadek COVID-19.  W związku z ogólną sytuacją epidemiologiczną w kraju oraz wzrostem zachorowań w powiecie tarnowskim, prosimy wszystkich mieszkańców o zachowanie szczególnej ostrożności.

Pamiętajmy o przestrzeganiu aktualnych obostrzeń! :

  • zachowaniu bezpiecznej odległości
  • obowiązku zasłaniania nosa oraz ust w przestrzeni publicznej
  • częstej dezynfekcji rąk

Bądźmy solidarni i odpowiedzialni! Troszczmy się nie tylko o siebie ale również o innych.

Aktualne informacje znajdą Państwo również na stronie : COVID-19-informacje z powiatu

ARiMR DOTACJE NA MAŁE PRZETWÓRSTWO I RHD

12 października 2020

Za dwa tygodnie, 26 października, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski w ramach „Wsparcia inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój”, czyli na tzw. małe przetwórstwo i rolniczy handel detaliczny.

Na złożenie dokumentów w tym jesiennym naborze rolnicy będą mieli czas do 24 listopada 2020 r. Oferta pomocy, która finansowana jest z budżetu  PROW na lata 2014-2020, skierowana jest do dwóch grup beneficjentów.

Pierwszą stanowią rolnicy, domownicy bądź małżonkowie rolników, którzy zdecydują się na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie przetwarzania produktów rolnych. Rejestracja działalności musi nastąpić przed złożeniem wniosku o płatność. Ta grupa wnioskodawców może ubiegać się o wsparcie do 500 tys. zł.

Druga grupa obejmuje rolników lub ich małżonków prowadzących lub podejmujących prowadzenie działalności przetwórczej i sprzedaży produktów przetworzonych w ramach rolniczego handlu detalicznego (RHD). W tym przypadku nie jest wymagane prowadzenie działalności gospodarczej, a maksymalna kwota dofinansowania wynosi 100 tys. zł.

Pomoc, jaką można otrzymać ramach „Wsparcia inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi i ich rozwój”, przyznawana jest w formie refundacji do 50 proc. kosztów kwalifikowanych poniesionych na realizację inwestycji służących: przetwórstwu m.in. mleka, mięsa, owoców i warzyw, zbóż czy ziemniaków, przetwarzaniu produktów rolnych na cele energetyczne czy zamrażaniu lub przechowywaniu produktów rolnych.

Katalog inwestycji, na które można otrzymać wsparcie, obejmuje m.in. budowę, rozbudowę lub modernizacji budynków wykorzystywanych do prowadzenia działalności przetwórczej; zakup oraz instalację maszyn lub urządzeń do przetwarzania i magazynowania; aparatury pomiarowej i kontrolnej; inwestycje związane z dostosowaniem pomieszczeń pomocniczych służących przygotowaniu posiłków (np. kuchni) i pomieszczeń gospodarczych służących do przechowywania produktów żywnościowych oraz zakup maszyn czy urządzeń służących ochronie środowiska.

 

Wnioski przyjmują oddziały regionalne ARiMR. Można je składać osobiście, drogą elektroniczną lub rejestrowaną przesyłką pocztową.

 

Więcej informacji: www.arimr.gov.pl, w punktach informacyjnych w biurach powiatowych i oddziałach regionalnych ARiMR oraz pod numerem bezpłatnej infolinii – tel. 800-38-00-84.  

TURYSTYCZNE SKARBY MAŁOPOLSKI- DZIĘKUJEMY ZA GŁOSY!

12 października 2020

Serdecznie dziękujemy za ogromne zaangażowanie w głosowaniu w tegorocznej edycji Turystycznych Skarbów Małopolski.

Decyzją internautów OGRÓD HORTITERAPII zajął pierwsze miejsce  w kategorii: Unikatowa Atrakcja Turystyczna.

O ostatecznym wyniku konkursu zdecyduje Kapituła Konkursowa.

Informacje dotyczące wygranych w poszczególnych kategoriach zostaną ogłoszone w dniu jutrzejszym na uroczystym rozdaniu nagród.

Niezależnie od ostatecznego wyniku jest nam niezmiernie miło, być docenionym i wyróżnionym w konkursie jakim są Turystyczne Skarby Małopolski.

Po raz kolejny mamy okazję pokazać innym jakie “skarby” kryje nasza  gmina.

Co więcej czynimy to z ogromnym sukcesem.

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE

12 października 2020

Ostrzeżenie meteorologiczne Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Tarnowie dotyczące wystąpienia na terenie powiatu tarnowskiego intensywnych opadów deszczu : 2 stopnia.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 90%

Prognozuje się wystąpienie opadów deszczu okresami o natężeniu umiarkowanym i silnym. Prognozowana suma  opadów do godz.08:00 dnia 13.10. od 40 mm do 55 mm,lokalnie do 70 mm,suma opadów od godz.08:00 dnia13.10 do godz.08:00 dnia 14.10, od 30 mm do 40 mm. lokalnie do 55 mm.

Data wystąpienia: od 12.10.2020 od godziny 08:00 do 14.10.2020 do godziny 08:00.