Program „Wspieraj Seniora”

6 listopada 2020

Celem programu jest zapewnienie usługi wsparcia Seniorów w wieku 70 lat i więcej, w szczególnych przypadkach osoby poniżej 70 roku życia, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu. Usługa wsparcia będzie polegała w szczególności na dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej. Koszty zakupów pokrywa Senior.

Specjalna infolinia pod numerem telefonu (22) 505 11 11.
Za jej pośrednictwem osoby starsze mogą zgłosić swoje zapotrzebowanie np. na dostarczenie produktów spożywczych czy środków ochrony osobistej. Osoba przyjmująca zgłoszenie przekazuje prośbę oraz dane kontaktowe seniora do odpowiedniego ośrodka pomocy społecznej.

Potrzeby można zgłaszać także bezpośrednio do GOPS Wietrzychowice pod numerem telefonu 146418150 w godzinach pracy GOPS; poza godzinami pracy GOPS oraz w dni wolne od 7:30-19:00 pod numerem 697543042 dyżurują pracownicy socjalni, pozostający w gotowości przyjmowania zgłoszeń.

Realizacja zgłoszeń odbywa się w godzinach pracy GOPS.

Ankieta dla podmiotów w łańcuchu dostaw produktów rolno-spożywczych

5 listopada 2020

Wspólne Centrum Badawcze (Joint Research Center) Komisji Europejskiej zaprasza osoby prowadzące przedsiębiorstwa i gospodarstwa rolne w sektorze produkcji podstawowej, dystrybucji, przetwarzania, sprzedaży hurtowej lub detalicznej łańcucha dostaw produktów rolno-spożywczych do udziału w badaniu ankietowym.

Celem badania jest monitorowanie wpływu pandemii COVID-19 na podmioty w unijnym łańcuchu dostaw produktów rolno-spożywczych, ich ograniczenia oraz sposoby dostosowania się do zaistniałej sytuacji. Przeznaczona do wypełnienia przez internet ankieta dostępna jest na stronie: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Business_operators

Termin wypełnienia kwestionariusza anonimowej i dobrowolnej ankiety upływa 30 listopada 2020 roku.

SPISZMY SIĘ JAK NA ROLNIKÓW PRZYSTAŁO!

5 listopada 2020

Przypominamy, że Powszechny Spis Rolny, trwa od 1 września do 30 listopada br. Nie trzeba czekać na wizytę rachmistrza – warto spisać się samemu przez Internet lub umówić się na spis telefoniczny.

 

BUDYNEK PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W WIETRZYCHOWICACH PRZED I PO

4 listopada 2020

Zakończono prace elewacyjne na budynku Przedszkola Publicznego w Wietrzychowicach.

Efekty przed i po prezentujemy w poniższej galerii.

 

ZAWIESZENIE UDZIELANIA NIEODPŁATNYCH PORAD PRAWNYCH OD 3 LISTOPADA 2020 R.

3 listopada 2020

Szanowni Państwo,

w związku z postanowieniem Starostwa Powiatowego w Tarnowie od dnia 03 listopada do odwołania zawiesza się osobiste udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej we wszystkich punktach zlokalizowanych w Powiecie Tarnowskim. Od jutra udzielanie nieodpłatnych porad prawnych będzie odbywać się za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (np. teleporada). Osoby zainteresowane uzyskaniem pomocy prawnej za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość mogą zgłaszać się do Wydziału Rozwoju Powiatu- tel. 14 68 83 327.

POSTĘP PRAC W STRAŻNICY OSP MIECHOWICE WIELKIE

3 listopada 2020
Trwają prace remontowe w strażnicy OSP w Miechowicach Wielkich. Aktualnie wykonane prace to:
  • remont instalacji elektrycznej,
  • wyrównanie ścian i sufitów,
  • montaż sufitu podwieszanego,
  • montaż nowego pieca.
W najbliższym czasie zaplanowano położenie tarketu na podłodze, zamontowanie nowych kaloryferów oraz drzwi i pomalowanie ścian.