INFORMACJA

21 marca 2018

Uprzejmie informujemy, iż Urząd Gminy Wietrzychowice w najbliższy piątek tj.  23 marca 2018 r.  jest czynny do 15:30.

GMINA WIETRZYCHOWICE W TVP KRAKÓW

13 marca 2018

W związku z wygraną w Plebiscycie Edukacyjnej Gminy Małopolski w TVP Kraków zostanie wyemitowany materiał o Gminie Wietrzychowice. W cyklu „Na rynku pracy” W porach emisyjnych:

12 marca 2018 r. Poniedziałek o godzinie 19:45,

(więcej…)

NOWE BOISKO SPORTOWE W JADOWNIKACH MOKRYCH

12 marca 2018

Sporządzony przez Gminę Wietrzychowice projekt budowy boiska sportowego o bezpiecznej nawierzchni przeszedł procedury w Urzędzie Marszałkowskim w Krakowie i decyzją Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 26 lutego 2018 roku otrzymał 50 % pomocy finansowej do kosztów kwalifikowalnych na realizację projektu pn. „Małopolskie boiska”, pozostała część kosztów budowy pokryta zostanie z budżetu Gminy Wietrzychowice.

W ramach tego zadania wybudowane zostanie boisko przy Szkole Podstawowej w Jadownikach Mokrych   o wymiarach 40×20 metrów i będzie posiadało poliuretanową nawierzchnię. Dodatkowo zostaną zakupione i zamontowane piłkochwyty, bramki, siatki, siedziska oraz piłki.

„Małopolskie boiska” to projekt, jakiego- w skali całego regionu- Województwo Małopolskie jeszcze nie realizowało. W ciągu najbliższych kilku miesięcy istniejące teraz boiska przyszkolne zmienią się nie do poznania. A co najważniejsze, bezpieczniejsi będą ich użytkownicy- uczniowie najczęściej korzystający z nich na lekcjach wychowania fizycznego czy rozwijający swoje sportowe pasje w wolnym czasie.

Otrzymana dotacja od Województwa Małopolskiego wynosi blisko dwieście tysięcy złotych.