PRZYGOTOWANA DO MODERNIZACJI STACJI UZDATNIANIA WODY W WIETRZYCHOWICACH

23 października 2020
W ramach przygotowań do inwestycji polegającej na modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w Wietrzychowicach w dniu dzisiejszym została podpisana przez Pana Tomasza Banka wójta Gminy Wietrzychowice umowa na stworzenie dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem na rozbudowę Stacji Uzdatniania Wody.
Dokumentacja jest niezbędna, aby rozpocząć prace modernizacyjne stacji, która dostarcza wodę między innymi dla całej Gminy Wietrzychowice.

 

POSTĘP PRAC W CENTRUM SIKORZYC

23 października 2020

W miejscowości Sikorzyce obok budynku Domu Ludowego trwają prace inwestycyjne- powstaje dodatkowa infrastruktura sportowa wraz z parkingiem.

Inwestycja jest realizowana dzięki dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w ramach programu Małopolskiej Infrastruktury Rekreacyjno-Sportowej.

NOWA ELEWACJA NA BUDYNKU PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W WIETRZYCHOWICACH-JUŻ GOTOWA!

23 października 2020

Zakończono prace polegające na odnowieniu elewacji na budynku Publicznego Przedszkola w Wietrzychowicach.

Budynek przeszedł gruntowną metamorfozę zyskując nowy kolor elewacji, nowe elementy orynnowania a także rysunki.

Postacie, które zdobią ściany z pewnością spodobają się najmniejszym mieszkańcom naszej gminy.

 

SPRAWOZDANIE ZA MIESIĄC PAŹDZIERNIK

22 października 2020

Zgodnie z decyzją Wojewody Małopolskiego zajęcia w Klubie Seniora w Miechowicach Wielkich zostały zawieszone od 16 października do odwołania. Od okresu zamknięcia utrzymywany jest  bardzo częsty kontakt telefoniczny poprzez wielogodzinne rozmowy, a także wsparcie seniorów przez Panią Psycholog Beatę Winicką, która dostępna jest w piątki od 8.30 – 10.30 pod numerem telefonu 14 641 75 01, kom. 605288005. Ponadto zamieszczony jest link na następne zajęcia na stronie internetowej Klub Seniora Gmina Wietrzychowice.

20 października obchodzony był  Europejski Dzień Seniora, z tej okazji zostały złożone życzenia drogą telefoniczną przez opiekuna Klubu oraz widnieją na stronie. Jeszcze raz wszystkiego co najlepsze.

Zgodnie z zasadą, że regularne ćwiczenia poprawiają sprawność fizyczną człowieka, zostały  umieszczone filmiki z ćwiczeniami dla seniorów.

Na stronie Klub Seniora/WietrzycHowice dostępne są, w ramach zajęć umysłowych, krzyżówki, wykreślanki itp.

Seniorzy są również upominani aby nie opuszczać domów, gdyż stanowi to dla nich zagrożenie.

WAŻNE!KOLEJNY PRZYPADEK ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM NA TERENIE GMINY WIETRZYCHOWICE

22 października 2020

Szanowni Państwo na terenie gminy Wietrzychowice potwierdzono kolejny przypadek COVID-19. W związku z ogólną sytuacją epidemiologiczną w kraju oraz wzrostem zachorowań w powiecie tarnowskim, prosimy wszystkich mieszkańców o zachowanie szczególnej ostrożności.

Pamiętajmy o przestrzeganiu aktualnych obostrzeń! :

 • zachowaniu bezpiecznej odległości
 • obowiązku zasłaniania nosa oraz ust w przestrzeni publicznej
 • częstej dezynfekcji rąk

Bądź bezpieczny – stosuj zasadę DDMA, dzięki której ochronisz siebie i innych:

D jak dystans

D jak dezynfekcja

M jak maseczka

A jak aplikacja STOP COVID – ProteGO Safe

Utrzymywanie dystansu min. 1,5 m od innych osób, częste mycie rąk wodą z mydłem i ich dezynfekcja, a także zakrywanie ust i nosa w przestrzeni publicznej – to podstawowe czynności, które pozwalają ograniczyć ryzyko zakażenia koronawirusem.

Nasze zdrowie i życie zależy od wzajemnej odpowiedzialności.

Aktualne informacje znajdą Państwo na stronie: Covid-19 informacje z powiatu

XXI SESJA RADY GMINY WIETRZYCHOWICE

21 października 2020

Uprzejmie zawiadamiam, że na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 roku, poz. 713) zwołuję XXI sesję Rady Gminy Wietrzychowice VIII kadencji, która odbędzie się w sali GOK w Wietrzychowicach w dniu 29 października 2020 r. o godz. 12.00.

Ze względu na zagrożenie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 obrady sesji Rady Gminy odbędą się bez udziału publiczności, kierowników jednostek organizacyjnych oraz sołtysów.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad oraz przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 3. Sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych na sesji Rady Gminy w dniu
  21 września 2020 r.
 4. Informacja Wójta o działalności międzysesyjnej.
 5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2019/2020.
 6. Analiza oświadczeń majątkowych.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmiany budżetu gminy Wietrzychowice na 2020 r.
  2. obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego,
  3. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2021 r.,
  4. wprowadzenia zwolnień przedmiotowych w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Wietrzychowice w 2021 roku,
  5. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2021 rok.
 8. Zapytania i wnioski sołtysów
 9. Wnioski kierowników jednostek organizacyjnych.
 10. Wolne wnioski i zapytania radnych.
 11. Zakończenie.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Piotr Moskal