Informacja

2 marca 2021

Szanowni Państwo, w dniu 23.02.2021 r. Lokalna Grupa Działania Zielony Pierścień Tarnowa przeprowadziła warsztat refleksyjny, w którym wzięli udział członkowie Rady, członkowie Zarządu, pracownicy biura oraz członkowie LGD.  

Warsztat miał na celu bieżącą analizę procesu wdrażania i jego efektów oraz zmian w otoczeniu LSR. Podczas warsztatów zaprezentowano zestawienia i materiały z realizacji LSR z okresu sierpień 2016 – grudzień 2020 r. Omówiono postęp finansowy i rzeczowy realizacji LSR, funkcjonowanie LGD i biura. Dyskutowano nad trafnością wskaźników, jakością składanych wniosków, adekwatnością stosowanych kryteriów wyboru.

Warsztat refleksyjny to element ewaluacji on-going, która ma być realizowana cyklicznie – raz do roku.

INFORMACJA

2 marca 2021

Urząd Gminy Wietrzychowice informuje, że są jeszcze wolne miejsca dla mieszkańców  zainteresowanych dofinansowaniem do wymiany pieca na nowoczesny piec z podajnikiem na paliwo stałe (ekogroszek lub pellet). Zainteresowani mogą zgłaszać się do Urzędu Gminy w Wietrzychowicach.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 14 6418045

Informacje dodatkowe:

  • maksymalny poziom dotacji 8000 zł do nowego pieca oraz 1000 zł do modernizacji instalacji,
  • aby skorzystać z dotacji, należy dokonać trwałej likwidacji obecnie używanego źródła ciepła,
  • dofinansowanie jest udzielane wyłącznie na cele mieszkaniowe,
  • do projektu można zgłaszać wyłącznie nieruchomości, które mają uregulowany stan prawny (akt notarialny, księga wieczysta).

II Ogólnopolski Konkurs dla Dzieci na Rymowankę o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym

1 marca 2021

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza dzieci w wieku 11-14 lat do udziału
w II Ogólnopolskim Konkursie dla Dzieci na Rymowankę o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym. Zadanie konkursowe polega na ułożeniu rymowanki promującej prawidłowe nawyki i zachowania dzieci związane z pracą i zabawą na terenie gospodarstwa rolnego. Tegoroczna, nawiązująca do 30-lecia działalności KRUS edycja konkursu ma również na celu popularyzowanie Wykazu czynności szczególnie niebezpiecznych, związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie należy powierzać dzieciom poniżej 16 lat. Przynajmniej jeden z rodziców lub opiekunów prawnych uczestnika Konkursu powinien podlegać ubezpieczeniu społecznemu rolników. Prace konkursową oraz będące załącznikami do Regulaminu Konkursu dokumenty należy przesłać do 09.04.2021 r. na adres e-mail: rymowanka@krus.gov.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Biuro Prewencji, al. Niepodległości 190, 00-608 Warszawa.

Szczegółowe informacje na temat Konkursu uzyskać można na stronie internetowej KRUS: www.krus.gov.pl


PODZIĘKOWANIA DLA LKS ZA POMOC W PRZENIESIENIU GARAŻU

1 marca 2021

Pragniemy złożyć serdecznie podziękowania  Prezesowi Klubu LKS Wietrzychowice- Panu Andrzejowi Pudełko oraz wszystkim piłkarzom, którzy  poświęcili swój wolny czas i pomogli w przeniesieniu garażu.

Do tej pory blaszany garaż zlokalizowany był na parkingu przed boiskiem sportowym w Wietrzychowicach. Dzięki pomocy  Panów z LKS Wietrzychowice garaż został usytuowany na betonowych płytach bezpośrednio za ogrodzeniem.

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE WYKONAWCÓW

1 marca 2021

Dotyczy postępowania pn: Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wietrzychowice na lata 2021-2025

                                                                                                  

KOMUNIKAT XII

26 lutego 2021

Szanowni Klienci Zakładu Eksploatacji Urządzeń Komunalnych i Wodociągów w Wietrzychowicach

W związku z dalszym rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV 2
w Polsce, w trosce o zdrowie naszych Odbiorców i pracowników Zakładu Eksploatacji Urządzeń Komunalnych i Wodociągów w Wietrzychowicach została podjęta decyzja o  zaprzestaniu dokonywania odczytów wodomierzy przez naszych pracowników na terenie prowadzonej przez Zakład działalności. Z uwagi na zaistniałą sytuację odczyty wodomierzy nie będą wykonywane do odwołania.

Z uwagi na ogłoszenie strefy czerwonej w całym kraju rozliczenie świadczonych usług odbywać się będzie na podstawie zgłaszania stanów wodomierzy przez mieszkańców telefonicznie na nr 14 6 41-80-58, 14 6 41-80-43

lub sms na nr 604 506 747 oraz pocztą elektroniczną na e-mail: zeukiw@wietrzychowice.pl.

W terminie do 8 marca 2021 roku prosimy o zgłaszanie stanów wodomierzy przez mieszkańców następujących miejscowości:

  1. Pasieka Otfinowska
  2. Demblin, Nowopole, Pałuszyce
  3. Sikorzyce
  4. Wietrzychowice
  5. Wola Rogowska

W przypadku niepodania aktualnego stanu wodomierza przez mieszkańców
w wyznaczonym terminie rozliczenie świadczonych usług odbywać się będzie na podstawie wartości szacunkowych opartych o wcześniejsze okresy rozliczeniowe.

Uwaga!!! Prosimy o podawanie na dowodach wpłat numeru faktury.

O dalszych krokach dotyczących bezpośredniej obsługi klienta będą Państwo na bieżąco informowani.

Licząc na zrozumienie, przepraszamy za powstałe niedogodności.