OSTRZEŻENIE

21 września 2017

Ostrzeżenie meteorologiczne dla województwa małopolskiego

Intensywne opady deszczu

W związku z prognozowanymi intensywnymi, opadami deszczu w zlewniach: Skawy, Raby, Dunajca, Ropy oraz na mniejszych dopływach Wisły na terenie województwa, spodziewany jest wzrost poziomu wody w górnej części strefy stanów średnich i do dolnej części strefy stanów wysokich.

Zjawisko charakteryzować się będzie zmienną intensywnością i występować może do godz. 20:00 dnia 22.09.2017 r.

Prawdopodobieństwo: 90%

W związku z występującymi opadami deszczu informacje o stanie poziomów rzek można sprawdzać na stronie:
http://monitor.pogodynka.pl/#station/hydro/150200170

MIESZKAŃCY SOŁECTWA WIETRZYCHOWICE PODJĘLI WAŻNĄ DECYZJE DLA WSI I DLA GMINY

20 września 2017

W związku z faktem, iż do Urzędu Gminy Wietrzychowice wpłynęło pismo od inwestora, który chciał wybudować stacje paliw z częścią gastronomiczną na terenie sołectwa Wietrzychowice, a konkretnie na części działki na której jest targowisko (13ar z 59ar) Wójt Gminy poprosił Panią sołtys Wietrzychowic o zorganizowanie zebrania wiejskiego w tej sprawie. (więcej…)

PODPISANIE UMOWY NA REALIZACJĘ ZADANIA: “WSPIERANIE OPIEKI NAD MIEJSCAMI PAMIĘCI I TRWAŁYMI UPAMIĘTNIENIAMI W KRAJU”

15 września 2017

15 września br. została podpisana umowa między Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a Wójtem Gminy Wietrzychowice, dotycząca dofinansowania zadania „Prowadzenie pracy budowlano konserwatorskich przy Cmentarzu Nr 255 z I wojny światowej w Wietrzychowicach”, w ramach programu „Wspierania opieki nad miejscami pamięci i trwałymi upamiętnieniami w kraju” realizowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Przyznane środki finansowe  Ministra opiewają na kwotę 60.000 złotych, reszta sumy w kwocie  65.460 zł pochodzi od Wojewody Małopolskiego.

SZKOŁY W GMINIE WIETRZYCHOWICE PRZYGOTOWANE NA NOWY ROK SZKOLNY

1 września 2017

Zgodnie z ustawami podpisanymi przez Prezydenta RP, zostały wprowadzone zmiany w oświacie.  Od 1 września 2017 roku uczniowie kończący klasę VI szkoły podstawowej staną się uczniami VII klasy szkoły podstawowej. Rozpocznie się tym samym stopniowe wygaszanie gimnazjów. W roku szkolnym 2018/2019 gimnazja opuści ostatni rocznik dzieci z klas III.

W ramach tych zmian w Gminie Wietrzychowice została przeprowadzona reforma, która przebiegła w sposób spokojny oraz racjonalny. Od 1 września 2017r wszystkie szkoły z terenu Gminy Wietrzychowice wchodzą w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego zarządzanego przez jednego dyrektora, dwóch wicedyrektorów i kierownika. Publiczne Gimnazjum w Miechowicach Wielkich będzie kształciło uczniów do 2019r., po czym zostanie przekształcone w Dom Kultury, który będzie zarządzany przez Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Wietrzychowicach.
W związku z wprowadzoną reformą oraz pomimo niżu demograficznego należy podkreślić, iż żaden z nauczycieli nie stracił pracy. Kontynuowane jest zapewnienie dzieciom w szkołach opieki psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej.

W okresie wakacyjnym dokonano następujących remontów:

– w Szkole Podstawowej  w Wietrzychowicach: wyremontowano korytarz poprzez położenie tarketu na podłodze, dodatkowo wyrównano i pomalowano ściany, przygotowano nowy pokój pedagoga oraz sale fizyczno-chemiczną z częścią magazynową, wymalowano 2 sale dydaktyczne oraz dla jednej zakupiono nowe meble, zastąpiono starą kuchenkę gazową z kuchni nową oraz zakupiono i powieszono nowe firanki w jadalni
–   w Szkole Podstawowej w Jadownikach Mokrych – pomalowano 3 sale dydaktyczne, zakupiono nowe ławki i krzesła dla uczniów z klas 1-3.

Więcej o przygotowaniu do nowego roku szkolnego można zobaczyć w materiałach “Tygodnika Miasto i Ludzie”:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=268&v=1LXmC-VUZk8,

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=p39HVpGzuSI

 

ZABYTKI GMINY WIETRZYCHOWICE NA PORTALU MALOPOLSKA.PRZYJEDZTU.PL

31 sierpnia 2017

Od niedawna atrakcyjne obiekty z naszej gminy są obecne na stronie internetowej: malopolska.przyjedztu.pl oraz darmowej aplikacji „Zabytki Powiatu Tarnowskiego”. Aplikacja na telefon umożliwia nam podgląd zabytków w pobliżu miejsca, którego się znajdujemy oraz daje możliwość nawigacji do wybranego obiektu.

Portal udostępnia położenie okolicznych kościołów, cmentarza, krzyży i figur przydrożnych oraz dzwonnicy. Dodatkowo zawiera wiele interesujących informacji oraz zdjęć obiektów. Zachęcamy do zapoznania się ze stroną, czy też aplikacją.

JEZIORO PRZYSTAJNE „JAK NOWE”

28 sierpnia 2017

Po raz kolejny kontynuując realizację zadania „Oczyszczenie Jeziora Przystajne
w miejscowości Jadowniki Mokre działka nr 911” Gmina Wietrzychowice i w tym roku również postanowiła zadbać o środowisko naturalne wykonując prace ziemne, które polegały na wydobyciu z jeziora mułu dennego i martwej treści organicznej oraz usunięta została znaczna ilość roślin inwazyjnych tj. pałki wodnej i tataraku zwyczajnego powiększając tym samym powierzchnię akwenu wodnego jak i jego kubaturę, co w upalnych dniach ma szczególne znaczenia dla świata zwierząt bytujących w jeziorze a zwłaszcza dla ryb. Prace te zostały wykonane wzdłuż linii brzegowej jeziora od strony północno – wschodniej oraz od strony południowo – zachodniej zbiornika wodnego.

(więcej…)