ZAWIADOMIENIE

12 grudnia 2017

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt ii i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1405) oraz art. 49
1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U.
z 2017 r. poz. 1257) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie przesyła zawiadomienie.

Informacja o rozpoczęciu realizacji zadania

11 grudnia 2017

Realizacja zadania pn.: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Wietrzychowice – budynek OSP w Woli Rogowskiej i budynek Biurowo-Szkoleniowy OSP w Nowopolu została rozpoczęta 14.07.2017 r. Koszt kwalifikowany zadania wyniósł 265 000,00 zł, kwota pożyczki 150 758,00 zł. Efektem ekologicznym zadania, warunkującym realizacje pożyczki na zasadach preferencyjnych jest: docieplenie ścian: 840,76 m2, docieplenie stropów: 232,50 m2,  wymiana stolarki okiennej: 68,08 m2, wymiana stolarki drzwiowej: 7,90 m2 w dwóch budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminu Wietrzychowice – budynek OSP w Woli Rogowskiej i budynek biurowo-szkoleniowy OSP w Nowopolu, co pozwoli na zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło grzewcze o 160,05GJ/rok. Zadanie jest finansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. (więcej…)

PREZENTACJA INICJATYW NA GALI EDUKACYJNEJ GMINY MAŁOPOLSKI

11 grudnia 2017

7 grudnia br. podczas uroczystej gali Edukacyjnej Gminy Małopolski , na której to Gmina Wietrzychowice zdobyła Grand Prix organizatorzy wyświetlali krótkie filmiki z inicjatywami jakie miały miejsce w poszczególnych gminach. Dzięki uprzejmości Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie udostępniamy film prezentujący działania w naszej gminie.

(więcej…)

WIETRZYCHOWICE EDUKACYJNĄ GMINĄ MAŁOPOLSKI 2017

8 grudnia 2017

Gmina Wietrzychowice w tegorocznym plebiscycie Edukacyjnej Gminy Małopolski zdobyła Grand Prix. Ideą tego plebiscytu jest wyłanianie i promocja małopolskich gmin, które najaktywniej wspierają rozwój kompetencji, kwalifikacji i zainteresowań swoich mieszkańców oraz prezentacja najciekawszych przedsięwzięć edukacyjnych organizowanych w regionie.

(więcej…)

SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA 2018

5 grudnia 2017

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Tarnowie poszukuje ochotników/ochotniczek do odbycia służby przygotowawczej na I Turnus w 2018 roku w korpusie szeregowym. Szczegóły poniżej.

 

PRZEBUDOWA TARGOWISKA – OFICJALNE PRZEKAZANIE UMÓW NA DOFINANSOWANIA Z UE

4 grudnia 2017

Przebudowa Targowiska w Wietrzychowicach będzie jedną z trudniejszych oraz najdroższą inwestycją w 2018 roku. Napisany przez Gminę Wietrzychowice trudny projekt na unijne dofinansowanie był odpowiedzią na zgłaszane przez mieszkańców potrzeby.

1 grudnia br. w Urzędzie Marszałkowskim w Tarnowie Wójt Gminy Wietrzychowice Pan Tomasz Banek odebrał z rąk Wicemarszałka Województwa Małopolskiego Pana Stanisława Sorysa umowę gwarantującą dofinansowanie na przebudowę targowiska w Wietrzychowicach.

Więcej w Kurierze Tarnowskim:

/Źródło zdjęcia: Kurier Tarnowski/