Porozumienie ważne dla Małopolan zostało zawarte

30 listopada 2021

W siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie 24 listopada br. podpisane zostało porozumienie o współpracy w ramach projektu ,,Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy”. Porozumienie pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie, wszystkimi powiatowymi urzędami pracy z regionu małopolskiego oraz Małopolskim Oddziałem PFRON zawarte zostało w obecności Poseł Urszuli Ruseckiej – Przewodniczącej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny oraz Wicemarszałka Województwa Małopolskiego – Józefa Gawrona.

Niezmiernie ważne jest  to, żeby osoby z niepełnosprawnościami w jak najszerszym stopniu wchodziły na rynek pracy. Wiemy, że w Polsce tylko 28% osób z niepełnosprawnościami pracuje – to jest o wiele za mało. Ten pilotażowy program ma bardzo ambitny cel – 60% osób, które się zgłoszą do kompleksowej rehabilitacji ma trafić na rynek pracy – to jest naprawdę imponująca liczba! Życzmy sobie by te osoby znalazły zatrudnienie – Poseł Urszula Rusecka podkreśliła znaczenie projektu.

Jednym z założeń projektu ,,Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy” jest osiągnięcie 60 proc. efektywności w aktywizacji zawodowej uczestników. Zrealizowanie projektu będzie podstawą do wprowadzenia systemowych rozwiązań w tym zakresie w krajowym prawodawstwie. Umożliwi to w przyszłości objęcie podobnymi działaniami wszystkich zainteresowanych osób w Polsce. Celem zawartego w Krakowie Porozumienia, jest stworzenie warunków do optymalizacji wykorzystania potencjału projektu, dla efektywnej aktywizacji zawodowej mieszkańców województwa małopolskiego. Jest to drugie takie porozumienie w Polsce, pierwsze zostało zawarte w lipcu br. w województwie lubelskim.

Wierzę, że dzięki porozumieniu uda się pozyskać do projektu wszystkie osoby, które tej pomocy potrzebują! Kładziemy to zadanie Państwu na sercu. Zrobiliśmy razem wiele bardzo dobrych rzeczy, jestem przekonana, że z tym zadaniem również sobie dobrze poradzimy! Dziękuję za Państwa obecność! – Marta Mordarska – dyrektor Małopolskiego Oddziału PFRON zwróciła się do Jana Gąsienicy – Walczaka – dyrektora WUP w Krakowie oraz dyrektorów i przedstawicieli wszystkich małopolskich Powiatowych Urzędów Pracy.

Rehabilitacja kompleksowa to oferta dla osób, które z powodu choroby lub wypadku straciły możliwość wykonywania dotychczasowego zawodu, ale chciałyby podjąć inną pracę, adekwatną do ich zainteresowań i stanu zdrowia oraz dla osób, które ze względów zdrowotnych nigdy nie pracowały. Powrót do aktywności zawodowej będzie możliwy dzięki pobytowi w jednym z czterech Ośrodków Rehabilitacji Kompleksowej. Obecnie w Polsce funkcjonują 4 takie ośrodki: w Grębiszewie (woj. mazowieckie), w Nałęczowie (woj. lubelskie), w Wągrowcu (woj. wielkopolskie) i w Ustroniu (woj. śląskie).

Możliwość zarobkowania, utrzymywania się samemu jest dla osób niepełnosprawnych czymś co przywraca radość życia  i my tym projektem możemy im pomóc. Wszystkim przyszłym beneficjentom, życzę by efekty projektu odmieniły ich życie –  Józef Gawron – Wicemarszałek Województwa Małopolskiego.

W ważnym wydarzeniu uczestniczyli również Wioletta Wilimska dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie oraz Ryszard Kamionka – Przewodniczący Małopolskiej Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych. Ewa Płodzień Pałasz – Zastępca Kierownika Projektu, przedstawiciel biura PFRON zaprezentowała uczestnikom spotkania założenia i cele projektu.

Dziękuję za to, że my jako Publiczne Służby Zatrudnienia jesteśmy w tej inicjatywie – bardzo cennej i ważnej – takiej, która pomoże wielu osobom – podsumował Jan Gąsienica-Walczak – dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie.

Informacja dotycząca rekrutacji
Rekrutacja do projektu prowadzona jest w trybie ciągłym przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do kontaktu:

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Oddział Małopolski
ul. Na Zjeździe 11
30-527 Kraków


Informacji udziela:
Joanna Kołdras – numer telefonu: 12 312 14 27 lub 507 966 499, e-mail: jkoldras@pfron.org.pl lub krakow@pfron.org.pl

 

Fot: WUP w Krakowie

Materiał Prasowy: Oddział Małopolski PFRON


Do pobrania:

Znów osiągnęliśmy niemożliwe- otrzymaliśmy Grand Prix w Konkursie Edukacyjna Gmina Małopolski 2021

30 listopada 2021

Jako pierwsi w historii konkursu dwukrotnie zostaliśmy ogłoszeni Edukacyjną Gminą Małopolski. Pierwszą nagrodę otrzymaliśmy w 2017 roku a dzisiaj ponownie możemy się cieszyć zdobyciem głównej nagrody.

Warto też podkreślić, że w 2019 roku doszliśmy do finału, gdzie otrzymaliśmy jedno z dwóch wyróżnień.

W dniu dzisiejszym o godzinie 10:00 odbyła się uroczysta Gala „Rozwiń swoją gminę”, która była podsumowaniem konkursu „Edukacyjna Gmina Małopolski 2021” oraz „Ambasador Bilansu Kariery 2021”.

Emocje przed ekranami komputerów sięgały zenitu, podczas gdy Wicemarszałek Województwa Małopolskiego- Pan Józef Gawron odczytywał kolejno zwycięskie miejsca w konkursie.

Jest nam niezmiernie miło być ponownie docenionym przez Kapitułę Konkursu oraz Wojewódzki Urząd Pracy w tym niezwykłym konkursie.

Serdecznie dziękujemy za docenienie naszej pracy oraz zaangażowania w szerzenie idei „Uczenia się przez całe życie”.

Dziękujemy wszystkim, którzy pomogli nam osiągnąć ten wielki sukces.

Dla tych, którzy nie mogli uczestniczyć w wydarzeniu na żywo a chcieliby obejrzeć relację z gali, na profilu Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie zostanie opublikowany film z wydarzenia.

 

DOKONANO ODBIORU TECHNICZNEGO WIAT GRILLOWYCH ORAZ SZLAKÓW TURYSTYCZNYCH

30 listopada 2021

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Działalność Stowarzyszenia- Zielony Pierścień Tarnowa współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy Leader, poddziałanie 19.4  Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji   Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

W dniu 24.11.2021r.  odbyły się czynności odbiorowe w związku z zakończeniem realizacji zadania pn: Wzbogacenie oferty spędzania wolnego czasu poprzez budowę i wyznaczenie szlaków rowerowych wraz z nowymi obiektami infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w gminie Wietrzychowice. Inwestycja została  zrealizowana   w ramach poddziałania 19.2 „ Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 , tytuł operacji: Wzbogacenie oferty spędzania wolnego czasu poprzez budowę i wyznaczenie szlaków rowerowych wraz z nowymi obiektami infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w gminie Wietrzychowice. Wysokość dofinansowania  to 63%. Zadanie zostało podzielone na dwie części. Pierwsza część dotyczy realizacji zadania w miejscowości Miechowice Małe, druga część w miejscowości Nowopole i Demblin.

W ramach inwestycji w Miechowicach Małych została  wybudowana wiata z grillem, plac wokół wiaty został wyłożony  kostka brukową , ścieżka rowerowa z asfaltu oraz trasa rowerowa „Szlak szmaragdowy” o łącznej długości 6,40 km. Całkowita wartość zadania dla tej części wynosi: 479 436,62 zł brutto. W ramach inwestycji w miejscowości Nowopole i Demblin  zostały   wybudowane dwie wiaty wraz z wyłożeniem powierzchni pod nimi kostką brukową , w miejscowości Nowopole, została   wykonana także ścieżka  rowerowa z asfaltu oraz trasa rowerowa „Błękitny szlak” o łącznej długości 8,90 km. Całkowita wartość zadania dla tej części wynosi: 155 978,57 zł brutto.

Oficjalny odbiór wyżej wymienionego zadania zostanie ustalony w innym terminie.

 

ROZPOCZĘŁO SIĘ GŁOSOWANIE NA NAJCIEKAWSZĄ “INWESTYCJĘ Z PERSPEKTYWĄ”

24 listopada 2021

Konkurs : Inwestycje  perspektywą” realizowany przez Polską Agencję Prasową S.A to konkurs, którego celem jest ukazanie najlepszych inwestycji UE w Polsce.

Każda gmina w Polsce mogła zgłosić inwestycję, która jej zdaniem niesie za sobą wiele korzyści na przyszłość.

Gmina Wietrzychowice również zgłosiła swoją inwestycję do konkursu.

Miło nam poinformować, że wybrana przez nas inwestycja pn. „Wiata grillowa oraz ścieżka rowerowa pn. Szlak szmaragdowy w Miechowicach Małych” oficjalnie znalazła się wśród  inwestycji z całej Polski startujących w konkursie.

W dniu dzisiejszym rozpoczęło się internetowe głosowanie na najciekawszą  ‘Inwestycje z perspektywą”.

W głosowaniu może wziąć udział każdy, wystarczy wejść na stronę: https://europapnews.pap.pl/#maps)

Inwestycję można znaleźć zaznaczając odpowiednie województwo na mapie – po prawej stronie pojawi się wtedy lista projektów – lub używając wyszukiwarki, która znajduje się nad mapą.

W WYSZUKIWARCE NALEŻY WPISAĆ NAZWĘ INWESTYCJI.

Głosowanie potrwa do końca roku.

Serdecznie zachęcamy wszystkich do wzięcia udziału w głosowaniu.

 

ZAPROSZENIE NA GALĘ “ROZWIŃ SWOJĄ GMINĘ”

24 listopada 2021

Gmina Wietrzychowice miała przyjemność uczestniczyć w tegorocznej edycji konkursu Edukacyjna Gmina Małopolski 2021.  Naszym zadaniem jako uczestników było promowanie edukacji w różnych aspektach. Od końca września do końca października udostępnialiśmy na naszej stronie internetowej oraz na profilu Facebook odpowiednie wpisy.

Konkurs zakończył się pod koniec października i z niecierpliwością czekaliśmy na wyniki.

Właśnie otrzymaliśmy informację, że zostaną one ogłoszone 30.11. 2021 roku na oficjalnej Gali „Rozwiń swoją gminę”, która będzie również podsumowaniem całego konkursu.

W związku z tym, że całe wydarzenie odbędzie się online i nie ma ograniczeń co do ilości uczestników, pragniemy serdecznie zaprosić wszystkich mieszkańców naszej gminy do wspólnego udziału w tym wydarzeniu.

Każdy może uczestniczyć w gali nie wychodząc z domu, trzeba się jedynie zarejestrować pod linkiem https://bit.ly/GalaEGM2021 

Jak to zrobić?

Po wejściu w link kliknij: Zapisz się na spotkanie

następnie wpisz hasło: lider2021

Po przekierowaniu na stronę wypełnij formularz, zaakceptuj warunki,

kliknij ZAPISZ SIĘ

Będzie nam niezmiernie miło, jeśli zechcecie razem z nami poznać wyniki tegorocznego Konkursu na Edukacyjną Gminę Małopolski.

Zakończono prace przy drogach dojazdowych do gruntów rolnych

19 listopada 2021

Zakończyły się prace remontowe  na drogach gminnych w ramach dofinansowania środkami województwa związanymi z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych. Przyznane dofinansowanie  w kwocie 135 657,00 złotych pozwoliło na wyremontowanie czterech odcinków dróg gminnych. W miejscowości Wietrzychowice wyremontowano odcinek drogi o długości 758 na działce nr 560 „Błonie k. Kowala”. Natomiast w miejscowości Wola Rogowska  (obręb Jagodniki) wyremontowane zostały  dwa odcinki dróg   tj.  „Koło Rowu” działka nr 58 o długości 171 m i droga „Na Miechowice” działka nr 118 o długości 415  m, natomiast w Jadownikach Mokrych odcinek drogi „Dziady-Miechowice Małe” działka nr 1799 m o długości 250 m. Na drogach  położone zostały nawierzchnie z kruszywa łamanego i wykonane pobocza ziemne. Zrealizowany remont w poszczególnych miejscowościach ułatwi  dojazd rolnikom do pól uprawnych. Całkowity koszt wykonania w/w zadań to 271 314,88 zł.

Droga dojazdowa do gruntów rolnych w m. Wietrzychowice „Błonie k. Kowala” dz. ewid. nr 560

Droga dojazdowa do gruntów rolnych w m. Jadowniki Mokre „Dziady- Miechowice Małe” dz. ewid. nr 1799

Droga dojazdowa do gruntów rolnych m. Wola Rogowska, „ Na Miechowice” dz. ewid. nr 118

Droga dojazdowa do gruntów rolnych w m. Wola Rogowska „Koło Rowu” dz. ewid. nr 58