ZAKOŃCZONO REMONT REMIZY OSP W MIECHOWICACH WIELKICH

3 grudnia 2020

Pomieszczenia Remizy w Miechowicach Wielkich przeszły gruntowny remont i zyskały nowy wygląd. Dzięki pomocy finansowej uzyskanej z Województwa Małopolskiego w ramach remontu wykonano:

  • podwieszane sufity, pomalowano pomieszczenia, położono tarket na wymienionej posadzce, wymieniono stolarkę drzwiową,
  • modernizację instalacji C.O.,
  • wymianę kotła,
  • modernizację instalacji elektrycznej w pomieszczeniu socjalnym.

Remont polepszył warunki techniczne pomieszczeń, które wpływają na komfort użytkowania. To z kolei przekłada się na wzrost sprawności technicznej jednostki, zwiększenie efektywności jej działań oraz jakości pracy strażaków.

Remont Remizy OSP w Miechowicach Wielkich został odebrany w dniu 23 listopada 2020 roku w obecności Komisji odbioru.

Z powodu sytuacji panującej w kraju związanej z chorobą zakaźną COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 podjęto decyzję o nie organizowaniu uroczystości  otwarcia wyremontowanej Remizy OSP w Miechowicach Wielkich.

Wartość inwestycji wyniosła: 67 496,61 zł.

Zadanie zostało współfinansowane ze środków Województwa Małopolskiego na realizację prac budowlano – remontowych w remizach strażackich w 2020 r. w kwocie 25 000,00 zł. Pozostała część w kwocie 42 496,61 zł została pokryta ze środków budżetu Gminy Wietrzychowice.

MAŁOPOLSKI DZIEŃ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ON-LINE 2020

3 grudnia 2020

Przed nami obchody Małopolskiego Dnia Osób Niepełnosprawnych. Tegoroczne grudniowe obchody będą wyjątkowe! Nie możemy się spotkać i świętować razem, dlatego Małopolski Oddział Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zachęca do świętowania wirtualnego.

W grudniu świętujemy on-line!
Nawiązując do Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych, przypadającego 3 grudnia po raz kolejny świętować będzie cała Małopolska! W tym trudnym dla nas wszystkich okresie zwróćmy uwagę społeczeństwa na problemy osób z niepełnosprawnościami oraz trudności, z którymi borykają się w życiu codziennym. Zachęcamy do śledzenia profilu Oddziału Małopolskiego na Facebook`u  gdzie będą pojawiać się kolejne informacje dotyczące wirtualnych obchodów.

Co należy zrobić? Udostępnij życzenia i oznacz hasztagiem!
Nagraj film lub zrób zdjęcie z życzeniami z okazji 3 grudnia –  Dnia Osób Niepełnosprawnych. Życzenia udostępnij na Facebook`u i oznacz #MałopolskiDzieńOsóbNiepełnosprawnych2020 oraz #MDON2020. Udostępnimy je na naszym profilu!
Życzenia możesz również przesłać na adres: krakow@pfron.org.pl  z dopiskiem „Życzenia MDON2020” w tytule.

Nie możemy się spotkać, ale mimo to możemy razem świętować! Niech to wspólne wirtualne święto zapełni media społecznościowe pięknymi życzeniami i serdecznością!
Do świętowania zapraszamy wszystkich!

W grudniu świętujmy razem!
Od 2016 roku z inicjatywy Oddziału Małopolskiego na terenie całego województwa w grudniu odbywały się spotkania organizowane w ramach obchodów Małopolskiego Dnia Osób Niepełnosprawnych. Wydarzenia były okazją do podsumowania roku oraz uhonorowania osób i organizacji za ich szczególne osiągnięcia oraz działania na rzecz osób niepełnosprawnych w Małopolsce. Tegoroczne święto on-line będzie okazją do uhonorowania Laureatów wojewódzkiego etapu XVIII edycji konkursu plastycznego PFRON – Sztuka Osób Niepełnosprawnych pn. „Tajemnica mojej wyobraźni”.

Teraz świętujmy wirtualny Małopolski Dzień Osób Niepełnosprawnych – świętujmy z wielką nadzieją, że wszyscy razem spotkamy się w przyszłym roku!

Już dziś zapraszamy do śledzenia naszego profilu na Facebook`u:

https://www.facebook.com/MalopolskiPFRON

Jeżeli chcesz żeby Twoje życzenia z okazji Małopolskiego Dnia Osób Niepełnosprawnych znalazły się na naszym profilu na Facebooku oznacz je w mediach społecznościowych: #MałopolskiDzieńOsóbNiepełnosprawnych2020 oraz #MDON2020 
lub prześlij je na adres: krakow@pfron.org.pl  z dopiskiem „Życzenia MDON2020” w tytule.

Źródło : Małopolski Oddział PEFRON

Dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w Szkole Podstawowej

3 grudnia 2020
Pan Tomasz Banek Wójt Gminy Wietrzychowice jako przedstawiciel organu prowadzącego postanowił o przeznaczeniu dodatkowych środków finansowych na zorganizowanie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych w Szkole Podstawowej.
Dzięki dodatkowym godzinom lekcyjnym dzieci będą miały możliwość jeszcze lepiej zrealizować podstawę programową.
Dziękujemy Pani Jadwidze Łucarz Dyrektorowi Zespołu Szkolno-Przedszkolnemu w Wietrzychowicach za przydzielenie godzin oraz wprowadzenie ich do planów zajęć.

AWARIA LINII TELEFONICZNEJ URZĘDU GMINY WIETRZYCHOWICE

2 grudnia 2020

 Urząd Gminy informuje, iż z powodu awarii technicznej jednej z linii telefonicznych możliwe są chwilowe problemy z dodzwonieniem się do Urzędu Gminy w Wietrzychowicach. Aktualnie pracujemy nad rozwiązaniem zaistniałego problemu.

W związku z powyższym prosimy o kontakt tylko i wyłącznie na numer:

  • 14 6418 018

Z powodu zaistniałej sytuacji prosimy o wyrozumiałość i przepraszamy za utrudnienia.

Pan Wojciech Skruch Przewodniczący Radny Sejmiku Województwa Małopolskiego w Krakowie gościem w Urzędzie Gminy Wietrzychowice

2 grudnia 2020
Pan Tomasz Banek Wójt Gminy Wietrzychowice miał przyjemność gościć Pana Wojciecha Skrucha Radnego Województwa Małopolskiego w Krakowie, Przewodniczącego Komisji Budżetu, Mienia i Finansów w Sejmiku Województwa Małopolskiego.
Podczas spotkania omawiano realizację zadania:
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami dla miejscowości Jadowniki Mokre.
Do wykonania powyższego zadania zgłosiło się, aż 11 firm, które oferują swoje usługi za kwoty podane poniżej w linku: informacja z otwarcia ofert.
Gmina Wietrzychowice jest w trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty.
Inwestycja będzie realizowana dzięki Programowi Rozwoju Obszarów Wiejskich (2014-2020) z którego Gmina Wietrzychowice otrzymała dotację na prawie 2 000 000 zł.
Inwestycja nie byłaby możliwa, gdyby nie pomoc i ciężka praca Pana Wojciecha Skrucha Radnego Sejmiku Województwa Małopolskiego w Krakowie.

POWSZECHNY SPIS ROLNY 2020- ZAKOŃCZONY

2 grudnia 2020

Szanowni Państwo

30 listopada 2020 r. zakończyliśmy Powszechny Spis Rolny  2020. Przeprowadzany on był  w bardzo trudnych i specyficznych warunkach pandemii. Spis przeprowadzony został na trzy sposoby:

samospis internetowy od dnia 1 września br. do dnia 30 listopada br.

wywiad telefoniczny od 16 września br. do 30 listopada br. przeprowadzany przez pracowników Urzędu Statystycznego jako rachmistrzów telefonicznych

wywiad bezpośredni i telefoniczny przeprowadzany w okresie od 1 października br. do 30 listopada br. przez rachmistrzów terenowych

Przeprowadzone zostały szeroko zakrojone działania popularyzacyjno- informacyjne nie tylko na poziomie gminy, ale także w mediach społecznościowych aby zachęcić rolników do licznego i aktywnego udziału w spisie. W tym miejscu chciałbym wyrazić swoje podziękowanie wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że 100 % zobowiązanych do udziału w spisie  rolników z Gminy Wietrzychowice wzięło w nim udział. Dziękuje tym wszystkim, którzy przyczynili się do promowania spisu: Sołtysom, Radnym, Szkole Podstawowej w Wietrzychowicach, Kołom Gospodyń Wiejskich,  Ochotniczym Strażom Pożarnym i pracownikom Urzędu Gminy. Podziękowanie kieruję również do naszych 2 pań rachmistrzów spisowych, które w tym trudnym czasie podołały wyzwaniu i spisały 72,06 % gospodarstw, 5,74% gospodarstw zostało spisanych przez pracowników Urzędu Statystycznego, a 22,20% rolników spisało się samodzielnie. W sumie na terenie gminy spisanych zostało 455 gospodarstw.

Szczególne podziękowania kieruję do naszych rolników, którzy podeszli ze zrozumieniem do udziału w tym przedsięwzięciu i mimo gorącego okresu prac jesiennych znaleźli czas, aby wywiązać się z obowiązku statystycznego przeprowadzanego raz na 10 lat.

 

                                                                                                         Tomasz Banek

                                                                                     /Gminny Komisarz Spisowy/

                                                                                    Wójt Gminy Wietrzychowice