WZNOWIENIE KURSOWANIA PRZEPRAW PROMOWYCH

21 stycznia 2021

Powiatowy Zarząd Dróg w Tarnowie z/s w Zgłobicach informuje, że z dniem 21.01.2021 r. wznawia kursowanie przepraw promowych na następujących drogach:

  1. Nr 1305K relacji Szczurowa – Żelichów w miejscowości Siedliszowice
  2. Nr 1316K relacji Dąbrowa Tarnowska – Otfinów w miejscowości Otfinów.

Podniesienie standardów bezpieczeństwa w centrum Woli Rogowskiej

21 stycznia 2021
Dziś odbyło się spotkanie w Starostwie Powiatowym w Tarnowie na temat podniesienia standardów bezpieczeństwa w centrum Woli Rogowskiej.
W spotkaniu uczestniczył Pan Roman Łucarz Starostwa Tarnowski, Pan Tomasz Banek Wójt Gminy Wietrzychowice oraz Pan Stanisław Pyzdek Z-ca Dyrektora ds. Technicznych Powiatowego Zarządu Dróg w Tarnowie.
 
Podczas spotkania roboczego ustalono, że zostanie zaprojektowane poszerzenie drogi powiatowej od Domu Ludowego po Kościół Wniebowstąpienia Pańskiego w Woli Rogowskiej.
 
Oprócz poszerzonej drogi na wyżej opisanym odcinku planowany jest budowa ścieżki rowerowej.
 
Opisana inwestycja jest odpowiedzią na apele mieszkańców o poprawę bezpieczeństwa w centrum Woli Rogowskiej.
 
Inwestycja będzie w tym roku zaprojektowana. Po stworzeniu dokumentacji technicznej będzie złożony wniosek o dotację zewnętrzną na to zadanie.
 
Serdecznie dziękujemy Panu Romanowi Łucarzowi za zorganizowanie spotkania oraz przychylenie się do prośby mieszkańców Woli Rogowskiej.
 

KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKTU PLANU STRATEGICZNEGO DLA WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ

21 stycznia 2021

Do 15 lutego 2021 roku w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi trwa I etap konsultacji projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej.

Każdy zainteresowany ma możliwość zapoznania się z projektem PS dla WPR i zgłoszenia swojego stanowiska poprzez specjalny formularz. Dokumenty te dostępne są na stronie: www.gov.pl/web/wprpo2020/konsultacje-spoleczne-planu-strategicznego-dla-wpr.

Propozycje rozwiązań przedstawione w projekcie Planu Strategicznego dla WPR zostały wypracowane w trakcie prac zespołów skupiających środowiska eksperckie, zaangażowane do oceny stanu oraz zidentyfikowania najistotniejszych potrzeb i wypracowania sposobu ich realizacji.

Zgłoszone uwagi pomogą w wypracowaniu rozwiązań, które będą szansą dla Polski w kształtowaniu przyszłych instrumentów interwencji. Ułatwią dostosowywanie ich do krajowych uwarunkowań, przy jednoczesnym kształtowaniu zasad i warunków dostępu do wsparcia.


Do pobrania:

INFORMACJA

18 stycznia 2021

Wójt Gminy Wietrzychowice informuje, że w dniu 18 stycznia 2021 r. została podpisana umowa z firmą DOEKO GROUP sp. zo.o w ramach projektu pn” Partnerski projekt walki z niską emisją w województwie małopolskim”. W ramach projektu gmina będzie mogła skorzystać z dofinansowania maksymalnie do 90% kosztów przygotowania projektu inwestycyjnego tzn. utworzenia etatu w gminie na stanowisku doradcy energetycznego.

 

                                                                            Wójt Gminy Wietrzychowice

                                                                                 /-/ mgr Tomasz Banek

 

WSTRZYMANIE KURSOWANIA PROMU

18 stycznia 2021

Powiatowy Zarząd Dróg w Tarnowie z/s w Zgłobicach informuje, że z dniem 18.01.2021 r. wstrzymuje do odwołania kursowanie przepraw promowych na następujących drogach:

  1. Nr 1305K relacji Szczurowa – Żelichów w miejscowości Siedliszowice
  2. Nr 1316K relacji Dąbrowa Tarnowska – Otfinów w miejscowości Otfinów.

Przerwa w kursowaniu przepraw promowych spowodowana jest płynącą krą (śryż) na rzece Dunajec.

 

Webinarium dla organizacji pozarządowych: “Wsparcie organizacji pozarządowych – dotacje, współpraca z korporacjami”.

15 stycznia 2021

Szanowni Państwo,

Realizując projekt Kierunek Kariera, Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie organizuje cykliczne zdalne spotkania i webinaria dla lokalnych liderów.

Serdecznie zapraszamy na pierwsze w tym roku webinarium pt.: „Wsparcie organizacji pozarządowych – dotacje, współpraca z korporacjami” – dedykowane lokalnym liderom i przedstawicielom organizacji pozarządowym, które odbędzie się już 28 stycznia 2021 r. o godzinie 10.00.

Program spotkania:

10.00     Kierunek Kariera dla NGO.

Michał Kądziołka – Wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie

10.20     Jak skutecznie nawiązać współpracę z korporacjami?

Grzegorz Ludwin – Prezes Zarządu Fundacji PRO NGO

10.40     Granty na ekonomizację NGO – jak uzyskać 10 000 zł na rozwinięcie działalności swojej organizacji? – zasady i wymagania dla Wnioskodawców w programie granatowym Małopolskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej.

Michał Góra – Kierownik Działu Ekonomii Społecznej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie

11.00     Otwarty  konkurs ofert „Mecenat Małopolski 2021” – jak przygotować ofertę i poprawnie wypełnić wniosek?

Jan Truś – Kierownik ds. aktywności kulturowej w Departamencie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego

 

Udział w webinarium  jest nieodpłatny. Rejestracja uczestników w terminie do 26 stycznia 2021r. do godziny 12.00.

Link  do rejestracji: https://app.evenea.pl/event/webinar1-liderzy/

Ilość miejsc ograniczona! Link do wydarzenia otrzymają mailem tylko zarejestrowani uczestnicy na dzień przed webinarium.