W NAJBLIŻSZY PONIEDZIAŁEK PUNKT OBSŁUGI CZYSTE POWIETRZE- NIECZYNNY

17 września 2021
Uprzejmie informujemy, iż w dniu 20.09.2021 r. (tj. poniedziałek) Punkt obsługi „Czyste Powietrze” nie będzie obsługiwał petentów.
 
Zainteresowane osoby zapraszamy ponownie w dniu 27.09.2021 r.
 
Jendnocześnie informujemy, iż punkt informacyjny „Czyste Powietrze” aktualnie znajduje się budynku Urzędu Gminy Wietrzychowice (wejście od strony biura Gminnego Centrum Kultury) na I piętrze.

To już ostatnie dni spisu powszechnego – jeśli się jeszcze nie spisałeś/spisałaś zrób to jak najszybciej

16 września 2021

Można to zrobić w następujący sposób:

  • logując się do aplikacji samopisu dostępnej pod adresem spis.gov.pl,
  • dzwoniąc na infolinie spisową pod nr telefonu 22 279 99 99 – infolinia spisowa czynna jest od godziny 800 go godziny 2000,
  • poprzez rachmistrza spisowego który skontaktuje się z Tobą osobiście lub dzwoniąc z numeru telefonu 22 828 88 88. W tym przypadku musisz pamiętać o jednym – jeśli rachmistrz spisowy skontaktuje się z Tobą nie możesz mu odmówić udziału w spisie,
  • możesz również przyjść do Urzędu Gminy w Wietrzychowicach w godzinach jego pracy. Jest tutaj zapewnione stanowisko komputerowe do samospisu. Udzielamy również niezbędnej pomocy przy wykonywaniu obowiązku spisowego w Urzędzie.

Pamiętaj udział w spisie to nasz ustawowy obowiązek – nie odkładajmy go na ostatnia chwilę
Spiszmy się bo – Liczymy się dla Polski!”


Zadbaj o bezpieczeństwo – wygraj hulajnogę!

10 września 2021

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza dzieci rolników urodzone
w latach 2007 – 2015 (przynajmniej jeden z rodziców/opiekunów prawnych jest ubezpieczony w KRUS) do udziału w kursie e-learningowym pt. „Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy”. Kurs przybliża zagrożenia wypadkowe pojawiające się
w gospodarstwach rolnych i ucząc właściwych zachowań daje szansę na wygranie jednej
ze 100 hulajnóg.

            Chcąc wziąć udział w losowaniu nagród należy zrealizować kurs dostępny na stronie prewencja.krus.gov.pl i rozwiązać test końcowy. Pobrany certyfikat ukończenia kursu oraz wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy przesłać do 31 października 2021 r.  pocztą tradycyjną na adres: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, al. Niepodległości 190, 00-608 Warszawa lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: hulajnoga(at)krus.gov.pl
z dopiskiem/w tytule:  „Kurs e-learningowy dla dzieci”.

Szczegółowe informacje dostępne są pod adresem: www.krus.gov.pl

 

ZACHĘCAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE “GOTUJ PO HISZPAŃSKU”

10 września 2021
W ramach projektu można wyjechać na 60 dni do Walencji na kurs kuchni śródziemnomorskiej i praktyki w restauracjach. Wśród restauracji w których uczestnicy odbywają praktyki są restauracje z przewodnika Michelin oraz z gwiazdką Michelin. Przed wyjazdem jest zapewnione wsparcie językowe oraz odpowiednie przygotowanie do wyjazdu. Po powrocie do Polski projekt umożliwia także organizację i odbycie stażu w polskich restauracjach. Projekt „Gotuj po hiszpańsku II” to nie tylko projekt, który dotyczy rozwoju umiejętności zawodowych. Jak każdy projekt mobilnościowy rozwija wszechstronnie i motywuje do zmiany, inspiruje.
 
Projekt skierowany jest do osób w wieku 18-35 lat, zamieszkałych w Małopolsce, nieuczących się, niepracujących, zarówno do zawodowych kucharzy, osób z wykształceniem gastronomicznych oraz tych, które pasjonują się gotowaniem. Wyjechało z nami już ponad 150 osób. Wśród nich jest wielu kucharzy, a także pasjonatów kuchni, którzy dzisiaj pracują w krakowskich restauracjach oraz restauracjach w całej Polsce. 

Projekt „Gotuj po hiszpańsku II” został wytypowany przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej jako przykład dobrych praktyk i przedstawiony w programie TVP „Fundusze Europejskie jak to działa”: https://www.youtube.com/watch?v=Es1gZUsWibE&t=176s. Projekt został także zaprezentowany w Brukseli na międzynarodowej konferencji z przedstawicielami Parlamentu Europejskiego organizowanej przez Ministerstwo Pracy i Spraw Socjalnych Republiki Federalnej Niemiec.
 
Zachęcamy do zapoznania się z blogiem: http://blog.gotujpohiszpansku.pl/
 

KOLEJNY ETAP PRAC PRZY BUDOWIE KANALIZACJI W JADOWNIKACH MOKRYCH

9 września 2021

Zgodnie z umową nr 165.2020  z dnia 28.12.2020 r. na realizację zadania pn: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami dla miejscowości Jadowniki Mokre” trwają prace budowlano- montażowe przy kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej. W ramach prac do tej pory została wykonana główna linia kanalizacji, przewierty sterowane pod drogami powiatowymi i gminnymi, zostały wkopane przepompownie dla poszczególnych domów i obiektów użyteczności publicznej. Został wykonany przewiert sterowany pod potokiem Kisielina. Planowany termin zakończenia prac to 28.12.2021r.