Chcesz poszerzyć wiedzę kulinarną i zaznać smaków Walencji? Gotuj z nami po hiszpańsku!

7 maja 2021

Fundacja Rozwoju Kompetencji i Przedsiębiorczości PROAKTYWNI prowadzi KOLEJNY nabór do XI edycji  BEZPŁATNEGO projektu „Gotuj po hiszpańsku II”.

Zapraszamy osoby w wieku 18-35 lat, zamieszkałe w Małopolsce, nieuczące się, niepracujące. Projekt jest skierowany zarówno do zawodowych kucharzy, jak i osób, które pasjonują się gotowaniem. W ramach projektu można wyjechać na 60 dni do Walencji na kurs kuchni śródziemnomorskiej i praktyki w restauracjach. Praktyki są dostosowane do potrzeb i umiejętności. Wśród restauracji w których uczestnicy odbywają praktyki są restauracje z przewodnika Michelin oraz z gwiazdką Michelin.

 Przed wyjazdem jest zapewnione wsparcie językowe oraz odpowiednie przygotowanie do wyjazdu. Projekt „Gotuj po hiszpańsku II”, to nie tylko projekt, który dotyczy rozwoju umiejętności zawodowych. Jak każdy projekt mobilnościowy rozwija wszechstronnie i motywuje do zmiany, inspiruje.  

Z Krakowa i woj. małopolskiego wyjechało z nami już ponad 140 osób. Wśród nich jest wielu kucharzy, a także pasjonatów kuchni, którzy pracują dzisiaj w wielu krakowskich restauracjach.  

Projekt „Gotuj po hiszpańsku II” został wytypowany przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju jako przykład dobrych praktyk do programu TVP „Fundusze Europejskie jak to działa” https://www.youtube.com/watch?v=Es1gZUsWibE&t=176s, a już wkrótce zostanie zaprezentowany na międzynarodowej konferencji z przedstawicielami Parlamentu Europejskiego w Brukseli organizowanej przez Ministerstwo Pracy i Spraw Socjalnych  Republiki Federalnej Niemiec.

Zachęcamy do zapoznania się z blogiem: http://blog.gotujpohiszpansku.pl/ oraz materiałami.

Zapraszamy do kontaktu!

 

Kontakt:

Barbara Hajdukiewicz

Tel: 12 200 21 77

gotuj@fundacjaproaktywni.pl

Plac Sikorskiego 2, 31-115 Kraków

 

 

Informacja z otwarcia ofert w dniu 07.05.2021 r.

7 maja 2021

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na zadanie pn.: Prace pielęgnacyjne w koronach drzew rosnących na terenie cmentarza wojennego  nr 255 w miejscowości Wietrzychowice


Zakupiono sprzęt komputerowy dla uczniów z Małopolskiej Tarczy Antyykryzysowej

6 maja 2021

Gmina Wietrzychowice w związku z realizacją projektu grantowego pn. „Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych” w ramach 10  Osi Priorytetowej. Wiedza i kompetencje. Działanie 10.1 Rozwój Kształcenia Ogólnego. Poddziałanie 10.1.6 Cyfryzacja szkół prowadzących kształcenie ogólne. Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Zakupiła 10 laptopów dla uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wietrzychowicach na wsparcie zajęć dydaktycznych umożliwiających zdalne nauczanie w związku z zagrożeniem i skutkami COVID-19, na łączną kwotę 25 000,00 zł.

W POWIECIE TARNOWSKIM RUSZA PUNKT SZCZEPIEŃ POWSZECHNYCH W BURZYNIE

5 maja 2021

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Mieszkańców, dotyczącym łatwego i szybkiego dostępu do szczepionek przeciw COVID-19 i by móc szybciej wrócić do bezpiecznego funkcjonowania, od 5 maja (środa) 2021 r. w budynku Domu Kultury w Burzynie, Burzyn 5 (gmina Tuchów) rozpoczyna działalność Powiatowy Punkt Szczepień Powszechnych, w którym będą realizowane szczepienia w ramach Narodowego Programu Szczepień.

Punkty Szczepień Powszechnych są organizowane przez samorządy przy współpracy z podmiotem leczniczym. Utworzenie tego punktu było możliwe dzięki współpracy Gminy Tuchów, Starostwa Powiatowego w Tarnowie i Centrum Zdrowia Tuchów, które jako podmiot leczniczy będzie wykonywało te szczepienia. Dostępnych będzie kilka stanowisk, które szczepić będą 300 osób dziennie.

CZT uruchomiło dwa numery telefonów, pod którymi od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 17.00 będzie można zarejestrować się na szczepienie : 536180975 i 534497529.

Oprócz tego rejestrować się można, dzwoniąc na całodobową i bezpłatną infolinię po nr 989

Punkt Szczepień Powszechnych w Burzynie będzie funkcjonował w godzinach 8.00 – 18.00, przez siedem dni w tygodniu.

Do szczepień powinni się zgłaszać pacjenci zdrowi, bez przeciwwskazań do szczepienia. Szczepienia będą odbywać się zgodnie z aktualnymi wytycznymi Narodowego Funduszu Zdrowia.

W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania punktu szczepień, poszukiwane są osoby chętne do wykonywania pracy społecznej w ramach płynnego i niezaburzonego porządku na terenie punktu szczepień. Szczegółowe informacje pod numerem telefonu 791791362.

https://www.gov.pl/web/szczepimysie/zarejestruj-na-szczepienie-przez-infolinie 

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY ODCZYTU WODOMIERZY

4 maja 2021

Szanowni Klienci Zakładu Eksploatacji Urządzeń Komunalnych i Wodociągów w Wietrzychowicach

W związku z dalszym rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV 2
w Polsce, w trosce o zdrowie naszych Odbiorców i pracowników Zakładu Eksploatacji Urządzeń Komunalnych i Wodociągów w Wietrzychowicach została podjęta decyzja o  zaprzestaniu dokonywania odczytów wodomierzy przez naszych pracowników na terenie prowadzonej przez Zakład działalności. Z uwagi na zaistniałą sytuację odczyty wodomierzy nie będą wykonywane do odwołania.

Z uwagi na ogłoszenie strefy czerwonej w całym kraju rozliczenie świadczonych usług odbywać się będzie na podstawie zgłaszania stanów wodomierzy przez mieszkańców telefonicznie na nr 14 6 41-80-58, 14 6 41-80-43

lub sms na nr 604 506 747 oraz pocztą elektroniczną na e-mail: zeukiw@wietrzychowice.pl.

W terminie do 12 maja 2021 roku prosimy o zgłaszanie stanów wodomierzy przez mieszkańców następujących miejscowości:

  1. Pasieka Otfinowska – Gmina Żabno,
  2. Demblin, Nowopole, Pałuszyce,
  3. Sikorzyce, Wietrzychowice, Wola Rogowska.

W przypadku niepodania aktualnego stanu wodomierza przez mieszkańców
w wyznaczonym terminie rozliczenie świadczonych usług odbywać się będzie na podstawie wartości szacunkowych opartych o wcześniejsze okresy rozliczeniowe.

O dalszych krokach dotyczących bezpośredniej obsługi klienta będą Państwo na bieżąco informowani.

Licząc na zrozumienie, przepraszamy za powstałe niedogodności.

WIOSENNA AKCJA SZCZEPIENIA LISÓW

4 maja 2021

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Tarnowie informuje, że akcja szczepienia
lisów przeciwko wściekliźnie na terenie miasta Tarnowa i powiatu tarnowskiego zostanie przeprowadzona w dniach: od 7 do 14 maja 2O21 r.
Zostanie ona wykonana poprzez rozrzucenie szczepionki z samolotów i jej
ręczne wyłożenie.