OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE TRZECIEGO STOPNIA

31 sierpnia 2021

Informacja o niebezpiecznym zjawisku Nr O:193 Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Krakowie dotyczące zjawiska: wezbrania z przekroczeniem stanów ostrzegawczych
Stopień zagrożenia: 3

Obszar: zlewnie Małej Wisły, Soły, Skawy, Skawinki, Raby, Dunajca po zb. Czchów, Białej oraz Czarnej Orawy (małopolskie)

Przebieg: Kolejna strefa intensywnych opadów deszczu powodować będzie ponowne wzrosty poziomu wód, w strefie wody wysokiej, z przekroczeniami stanów ostrzegawczych w kolejnych profilach wodowskazowych. W dalszej kolejności spodziewane są przekroczenia stanów alarmowych.

Uwagi: W przypadku istotnych zmian w czasie lub przebiegu zjawiska Ostrzeżenie może ulec zmianie.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 90%

Ważność: od godz. 12:00 dnia 31.08.2021 do godz. 08:00 dnia 02.09.2021

ZMIANA OSTRZEŻENIA HYDROLOGICZNEGO Nr O:184 z dnia 29.08.2021

30 sierpnia 2021

Informacja o niebezpiecznym zjawisku Nr O:184 Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Krakowie dotyczące wystąpienia wezbrania z przekroczeniem stanów ostrzegawczych
Stopień zagrożenia: 2

Obszar: zlewnie: dopływów Wisły oraz zlewnia Czarnej Orawy (małopolskie)

Przebieg: W obszarach występowania prognozowanych intensywnych opadów deszczu, prognozowane są wzrosty poziomu wody do strefy stanów wysokich. Na mniejszych rzekach wzrosty mogą mieć gwałtowny charakter. W miejscach wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych, a punktowo i krótkotrwale także alarmowych.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 100%

Ważność:  od godz. 13:10 dnia 30.08.2021 do godz. 12:00 dnia 31.08.2021

Uwagi: Zmiana dotyczy prawdopodobieństwa oraz wyświetlania rzek i zlewni objętych Ostrzeżeniem w serwisach internetowych IMGW-PIB. W przypadku istotnych zmian w czasie lub przebiegu zjawiska Ostrzeżenie może ulec zmianie.

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE- intensywne opady deszczu/2 stopnia

24 sierpnia 2021

Ostrzeżenie meteorologiczne Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Tarnowie dotyczące wystąpienia na terenie powiatu tarnowskiego intensywne opady deszczu: 2 stopnia.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%

Prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym i silnym. Prognozowana całkowita suma opadów wysokość opadu miejscami od 50 mm do 80 mm. Uwagi:  Zmiana dotyczy podniesienia stopnia Ostrzeżenia.

Data wystąpienia: od 24.08.2021 od godziny 07:24 do 24.08.2021 do godziny 17:00.


Do pobrania:

OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE

6 sierpnia 2021

Informacja o niebezpiecznym zjawisku Nr O:158 Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Krakowie dotyczące zjawiska: wezbrania z przekroczeniem stanów ostrzegawczych
Stopień zagrożenia: 2

Obszar: Rzeka Wisła od ujścia Przemszy do ujścia Dunajca (małopolskie)

Przebieg: W związku z przemieszczaniem się fali wezbraniowej, na Wiśle od ujścia Przemszy do ujścia Dunajca, spodziewane są wzrosty poziomu wody w strefie stanów wysokich, miejscami z możliwością przekroczenia stanów ostrzegawczych.

Uwagi: W przypadku istotnych zmian w czasie lub przebiegu zjawiska Ostrzeżenie może ulec zmianie.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 95%

Ważność: od godz. 10:27 dnia 06.08.2021 do godz. 09:00 dnia 07.08.2021


 

OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE

5 sierpnia 2021

Informacja o niebezpiecznym zjawisku Nr O:150 Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Krakowie dotyczące zjawiska: wezbrania z przekroczeniem stanów ostrzegawczych
Stopień zagrożenia: 2

Obszar: zlewnie dopływów Wisły oraz zlewnia Czarnej Orawy (małopolskie)

Przebieg: Występujące i prognozowane intensywne opady deszczu, także burzowe, będą powodować wzrosty poziomu wody, lokalnie gwałtowne, do strefy stanów wysokich z przekroczeniem stanów ostrzegawczych. Punktowo w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów mogą zostać przekroczone stany alarmowe. W zlewniach zurbanizowanych mogą wystąpić podtopienia.

Uwagi: W przypadku istotnych zmian w czasie lub przebiegu zjawiska Ostrzeżenie może ulec zmianie.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 90%

Ważność: od godz. 14:00 dnia 05.08.2021 do godz. 13:00 dnia 06.08.2021


 

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 172- BURZE Z GRADEM DRUGIEGO STOPNIA

28 lipca 2021

Ostrzeżenie meteorologiczne Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Tarnowie dotyczące wystąpienia na terenie powiatu tarnowskiego: burze z gradem/2.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%

Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć opady deszczu od 30 mm do 40 mm, oraz porywy wiatru do 100 km/h. Miejscami grad.

Data wystąpienia: od godz. 13.00 dnia 28.07.2021 do godz. 02:00 dnia 29.07.2021


Do pobrania: