OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE

5 sierpnia 2021

Informacja o niebezpiecznym zjawisku Nr O:150 Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Krakowie dotyczące zjawiska: wezbrania z przekroczeniem stanów ostrzegawczych
Stopień zagrożenia: 2

Obszar: zlewnie dopływów Wisły oraz zlewnia Czarnej Orawy (małopolskie)

Przebieg: Występujące i prognozowane intensywne opady deszczu, także burzowe, będą powodować wzrosty poziomu wody, lokalnie gwałtowne, do strefy stanów wysokich z przekroczeniem stanów ostrzegawczych. Punktowo w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów mogą zostać przekroczone stany alarmowe. W zlewniach zurbanizowanych mogą wystąpić podtopienia.

Uwagi: W przypadku istotnych zmian w czasie lub przebiegu zjawiska Ostrzeżenie może ulec zmianie.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 90%

Ważność: od godz. 14:00 dnia 05.08.2021 do godz. 13:00 dnia 06.08.2021


 

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 172- BURZE Z GRADEM DRUGIEGO STOPNIA

28 lipca 2021

Ostrzeżenie meteorologiczne Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Tarnowie dotyczące wystąpienia na terenie powiatu tarnowskiego: burze z gradem/2.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%

Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć opady deszczu od 30 mm do 40 mm, oraz porywy wiatru do 100 km/h. Miejscami grad.

Data wystąpienia: od godz. 13.00 dnia 28.07.2021 do godz. 02:00 dnia 29.07.2021


Do pobrania:

OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE

19 lipca 2021

Informacja o niebezpiecznym zjawisku Nr O:113 Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Krakowie dotyczące: wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych
Stopień zagrożenia: 2

Obszar: Zlewnia Dunajca, Białej Tarnowskiej, Ropy oraz Brenia (małopolskie)


Przebieg: W obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych, a krótkotrwale także alarmowych.

Uwagi: Ostrzeżenie wydane w związku z prognozowanymi opadami o charakterze burzowym, które występują lokalnie. Ze względu na swój charakter, intensywny, punktowy opad, w miejscu jego wystąpienia może spowodować potencjalne zagrożenie hydrologiczne ze strony mniejszych rzek, jak i lokalne podtopienia (głównie na obszarach miejskich).

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 70%

Ważność: od godz. 09:22 dnia 19.07.2021 do godz. 20:00 dnia 19.07.2021


 

OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE

16 lipca 2021

Informacja o niebezpiecznym zjawisku Nr O:100 Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Krakowie dotyczące wystąpienia  gwałtownego wzrostu stanów wód
Stopień zagrożenia: 2

Obszar: : zlewnie: Skawy, Raby, Dunajca, Uszwicy, Ropy, Czarnej Orawy oraz mniejszych bezpośrednich dopływów Wisły (małopolskie)

Przebieg: W obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych, a krótkotrwale także alarmowych.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 70%

Ważność: od godz. 12:00 dnia 16.07.2021 do godz. 03:00 dnia 17.07.2021


OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE Z DNIA 12.07.2021 R- UPAŁY DRUGIEGO STOPNIA

12 lipca 2021

strzeżenie meteorologiczne Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Tarnowie dotyczące wystąpienia na terenie powiatu tarnowskiego upałów: 2 stopnia.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%

Prognozuje się upały. Temperatura maksymalna w dzień od 28 O C do 32 O C, a w środę od 32 O C do 35 O C. Temperatura minimalna w nocy z wtorku na środę od 19 O C do 22 O C, tylko w rejonach podgórskich lokalnie 16 O C, w nocy ze środy na czwartek od 16 O C do 19 O C.

Data wystąpienia: od 13.07.2021 r. godz. 12:00 do 15.07.2021 r. godz. 18:00


Do pobrania:

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 141- BURZE Z GRADEM DRUGIEGO STOPNIA

9 lipca 2021

Ostrzeżenie meteorologiczne Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Tarnowie dotyczące wystąpienia na terenie powiatu tarnowskiego: burze z gradem/2.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 85%

Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć opady deszczu od 40 mm do 60 mm, oraz porywy wiatru do 100 km/h. Miejscami grad.

Data wystąpienia: od godz. 11.00 dnia 09.07.2021 do godz. 04:00 dnia 10.07.2021


Do pobrania: