OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE- INTENSYWNE OPADY DESZCZU/2 STOPNIA

17 września 2021

Ostrzeżenie meteorologiczne Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego dotyczące wystąpienia na terenie powiatów: tarnowskiego, gorlickiego, nowosądeckiego, Nowy Sącz, Tarnów- intensywnych opadów deszczu: 2 stopnia.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 95%

Obserwowane i prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Prognozowana wysokość opadu miejscami od 20 mm do 30 mm, od godzin porannych do końca ważności ostrzeżenia suma opadów może osiągnąć od 45 mm do 60 mm.

Data wystąpienia: od 17.09.2021 od godziny 11:48 do 17.092021 do godziny 15:00.


Do pobrania:

OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE TRZECIEGO STOPNIA

31 sierpnia 2021

Informacja o niebezpiecznym zjawisku Nr O:193 Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Krakowie dotyczące zjawiska: wezbrania z przekroczeniem stanów ostrzegawczych
Stopień zagrożenia: 3

Obszar: zlewnie Małej Wisły, Soły, Skawy, Skawinki, Raby, Dunajca po zb. Czchów, Białej oraz Czarnej Orawy (małopolskie)

Przebieg: Kolejna strefa intensywnych opadów deszczu powodować będzie ponowne wzrosty poziomu wód, w strefie wody wysokiej, z przekroczeniami stanów ostrzegawczych w kolejnych profilach wodowskazowych. W dalszej kolejności spodziewane są przekroczenia stanów alarmowych.

Uwagi: W przypadku istotnych zmian w czasie lub przebiegu zjawiska Ostrzeżenie może ulec zmianie.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 90%

Ważność: od godz. 12:00 dnia 31.08.2021 do godz. 08:00 dnia 02.09.2021

ZMIANA OSTRZEŻENIA HYDROLOGICZNEGO Nr O:184 z dnia 29.08.2021

30 sierpnia 2021

Informacja o niebezpiecznym zjawisku Nr O:184 Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Krakowie dotyczące wystąpienia wezbrania z przekroczeniem stanów ostrzegawczych
Stopień zagrożenia: 2

Obszar: zlewnie: dopływów Wisły oraz zlewnia Czarnej Orawy (małopolskie)

Przebieg: W obszarach występowania prognozowanych intensywnych opadów deszczu, prognozowane są wzrosty poziomu wody do strefy stanów wysokich. Na mniejszych rzekach wzrosty mogą mieć gwałtowny charakter. W miejscach wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych, a punktowo i krótkotrwale także alarmowych.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 100%

Ważność:  od godz. 13:10 dnia 30.08.2021 do godz. 12:00 dnia 31.08.2021

Uwagi: Zmiana dotyczy prawdopodobieństwa oraz wyświetlania rzek i zlewni objętych Ostrzeżeniem w serwisach internetowych IMGW-PIB. W przypadku istotnych zmian w czasie lub przebiegu zjawiska Ostrzeżenie może ulec zmianie.

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE- intensywne opady deszczu/2 stopnia

24 sierpnia 2021

Ostrzeżenie meteorologiczne Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Tarnowie dotyczące wystąpienia na terenie powiatu tarnowskiego intensywne opady deszczu: 2 stopnia.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%

Prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym i silnym. Prognozowana całkowita suma opadów wysokość opadu miejscami od 50 mm do 80 mm. Uwagi:  Zmiana dotyczy podniesienia stopnia Ostrzeżenia.

Data wystąpienia: od 24.08.2021 od godziny 07:24 do 24.08.2021 do godziny 17:00.


Do pobrania:

OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE

6 sierpnia 2021

Informacja o niebezpiecznym zjawisku Nr O:158 Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Krakowie dotyczące zjawiska: wezbrania z przekroczeniem stanów ostrzegawczych
Stopień zagrożenia: 2

Obszar: Rzeka Wisła od ujścia Przemszy do ujścia Dunajca (małopolskie)

Przebieg: W związku z przemieszczaniem się fali wezbraniowej, na Wiśle od ujścia Przemszy do ujścia Dunajca, spodziewane są wzrosty poziomu wody w strefie stanów wysokich, miejscami z możliwością przekroczenia stanów ostrzegawczych.

Uwagi: W przypadku istotnych zmian w czasie lub przebiegu zjawiska Ostrzeżenie może ulec zmianie.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 95%

Ważność: od godz. 10:27 dnia 06.08.2021 do godz. 09:00 dnia 07.08.2021


 

OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE

5 sierpnia 2021

Informacja o niebezpiecznym zjawisku Nr O:150 Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Krakowie dotyczące zjawiska: wezbrania z przekroczeniem stanów ostrzegawczych
Stopień zagrożenia: 2

Obszar: zlewnie dopływów Wisły oraz zlewnia Czarnej Orawy (małopolskie)

Przebieg: Występujące i prognozowane intensywne opady deszczu, także burzowe, będą powodować wzrosty poziomu wody, lokalnie gwałtowne, do strefy stanów wysokich z przekroczeniem stanów ostrzegawczych. Punktowo w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów mogą zostać przekroczone stany alarmowe. W zlewniach zurbanizowanych mogą wystąpić podtopienia.

Uwagi: W przypadku istotnych zmian w czasie lub przebiegu zjawiska Ostrzeżenie może ulec zmianie.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 90%

Ważność: od godz. 14:00 dnia 05.08.2021 do godz. 13:00 dnia 06.08.2021