OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE NR 0:75

9 lipca 2021

Informacja o niebezpiecznym zjawisku Nr O:75 Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Krakowie dotyczące wystąpienia  gwałtownego wzrostu stanów wód
Stopień zagrożenia: 1

Obszar: Małej Wisły, Przemszy, Soły, Skawy, Raby, Dunajca, Ropy, Czarnej Orawy oraz mniejszych bezpośrednich dopływów Wisły (śląskie, małopolskie)

Przebieg: W obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych, a krótkotrwale także alarmowych

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 75%

Ważność: od godz. 09:43 dnia 09.07.2021 do godz. 00:00 dnia 10.07.2021.

Uwagi: Ostrzeżenie wydane w związku z prognozowanymi opadami o charakterze burzowym, które występują lokalnie. Ze względu na swój charakter, intensywny, punktowy opad, w miejscu jego wystąpienia może spowodować potencjalne zagrożenie hydrologiczne ze strony mniejszych rzek, jak i lokalne podtopienia (głównie na obszarach miejskich).


Do pobrania:

 

OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE

24 czerwca 2021

Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie prognozuje wystąpienie gwałtownych wzrostów stanów wody pierwszego stopnia.
Ważność: od godz. 13:00 dnia 24.06.2021 do godz. 09:00 dnia 25.06.2021

Obszar: zlewnie: Małej Wisły, Soły, Skawy, Raby i Dunajca oraz mniejszych bezpośrednich dopływów Wisły.

Przebieg: W obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych, a krótkotrwale także alarmowych.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 65%


Do pobrania:

OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE

23 czerwca 2021

Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie prognozuje wystąpienie gwałtownych wzrostów stanów wody pierwszego stopnia.
Ważność:  od godz. 11:00 dnia 23.06.2021 do godz. 02:00 dnia 24.06.2021

Obszar: zlewnie: Soły od kaskady zbiorników, Skawy, Raby, Dunajca, Nidy, Czarnej, Wisłoki, Wisłoka, Sanu, Kamiennej, Wieprza, Bugu po Krzyczew oraz mniejszych bezpośrednich dopływów Wisły  (małopolskie, świętokrzyskie, podkarpackie, lubelskie)

Przebieg: W obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych, a krótkotrwale także alarmowych.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 65%

 


Do pobrania:

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 118- Burze z gradem/1

23 czerwca 2021

Ostrzeżenie meteorologiczne Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Tarnowie dotyczące wystąpienia na terenie powiatu tarnowskiego: burze z gradem/1.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%

Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć ulewne opady deszczu od 30 mm, lokalnie do 40 mm oraz porywy wiatru do 80 km/h. Miejscami grad.

Data wystąpienia: od godz. 11.00 dnia 23.06.2021 do godz. 23:00 dnia 23.06.2021


Do pobrania:

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE- UPAŁY 2 STOPNIA

18 czerwca 2021

Ostrzeżenie meteorologiczne Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Tarnowie dotyczące wystąpienia na terenie powiatu tarnowskiego upałów: 2 stopnia.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%

Prognozuje się upały. Temperatura maksymalna w dzień od 29°C do 32°C. Temperatura minimalna w nocy od 15°C do 18°C.

Data wystąpienia: od 18.06.2021 r. godz. 12:00 do 22.06.2021 r. godz. 18:00


OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE

13 maja 2021

Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie prognozuje wystąpienie gwałtownych wzrostów stanów wody pierwszego stopnia.
Ważność: od godz. od godz. 12:00 dnia 13.05.2021 do godz. 09:00 dnia 14.05.2021

Obszar: zlewnie: Małej Wisły, Przemszy, Soły, Skawy, Raby, Dunajca, Ropy, Wisłoki, Brenia, Łęgu, Nidy, Czarnej, Kamiennej, Wieprza, Bugu po Krzyczew oraz mniejsze bezpośrednie dopływy Wisły (śląskie, małopolskie, świętokrzyskie, podkarpackie, lubelskie)

Przebieg: W obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 70%