MANEWRY JEDNOSTEK OSP Z GMINY WIETRZYCHOWICE

7 października 2019

5 października br. obyły się  manewry jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Wietrzychowice. W sobotę druhowie doskonalili swoje umiejętności podczas symulowanej akcji pożaru lasu w Jadownikach Mokrych. Częścią ćwiczeń było także udzielenie pomocy jednemu z biorących udział w gaszeniu strażaków.

Podczas ćwiczeń obecna była telewizja: STARnowa.tv:

Stan alarmowy w Wietrzychowicach

Podziękowania kierujemy do druha Macieja Mądrzyka oraz druha Krzysztofa Kocialskiego za opracowanie planu manewrów.

Dziękujemy za obecność wszystkim druhom i druhom z:

– OSP DEMBLIN

– OSP JADOWNIKI MOKRE

– OSP MIECHOWICE MAŁE

– OSP MIECHOWICE WIELKIE

– OSP PAŁUSZYCE-NOWOPOLE

– OSP SIKORZYCE

– OSP WIETRZYCHOWICE

Serdecznie dziękujemy Janowi Bylicy za udostępnienie swojej posiadłości, gdzie była możliwość podsumować ćwiczenia oraz Małgorzacie Marek i jej mężowi Jarosławowi za świetną pracę i pomoc w organizacji wydarzenia.

Następne takie ćwiczenia za rok.

ZESTAW POMPOWY ZA 85 000 ZŁ PRZEKAZANY DLA OSP MIECHOWICE MAŁE

5 października 2019

Gmina Wietrzychowice przystąpiła do konkursu „Bezpieczna Małopolska 2019” mającego na celu udzielenie pomocy finansowej przez Województwo Małopolskie dla gmin na zapewnienie gotowości bojowej jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa małopolskiego i otrzymała wsparcie finansowe w wysokości 20.000,00 zł. Dotacja została przekazana jednostce OSP w Miechowicach Małych, która zakupiła agregat pompowy przewoźny o wydajności min. 4645 l/min, w celu podniesienia bezpieczeństwa mieszkańców gminy oraz jakości pracy strażaków za łączną kwotę 85.000,00 zł.

Projekt został współfinansowany ze środków Województwa Małopolskiego – 20.000,00 zł, jak również ze środków pochodzących z budżetu Gminy Wietrzychowice.

Uroczyste przekazanie agregatu pompowego nastąpiło w  dniu 5 października 2019 roku w Wietrzychowicach, w obecności Radnego Województwa Małopolskiego Pana Wojciecha Skrucha, Wójta Gminy Wietrzychowice Pana Tomasza Banka oraz Prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej Pana Ryszarda Kuczka.

 

WAŻNE ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI JEDNOSTEK OSP Z TERENU GMINY WIETRZYCHOWICE

3 września 2019

2 września br.  w Urzędzie Gminy w Wietrzychowicach odbyło się spotkanie, na które byli zaproszeni przedstawiciele wszystkich jednostek OSP z terenu Gminy Wietrzychowice.
Omówiono:
– aktualny stan inwestycji realizowanych przez jednostki,
– przedstawiono szczegóły rozliczeń otrzymanych dotacji,
– zachęcono do wzięcia udziału w składaniu wniosków na dofinansowanie 5000+ z MSWiA,
– przedstawiono założenia najbliższych manewrów strażackich.

PRZEKAZANIE SPRZĘTU HYDRAULICZNEGO dla OSP WIETRZYCHOWICE

1 sierpnia 2019

Dzięki dobrej współpracy Gmina Wietrzychowice pozyskała od Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowie Urządzenie Hydrauliczne HORMATRO.

Docelowo sprzęt Hydrauliczny został oficjalnie przekazany dla Jednostki OSP Wietrzychowice.

Pozyskany sprzęt hydrauliczny służy do ratowania życia i zdrowia ofiarom wypadków drogowych poprzez między innymi możliwość rozcinania karoserii samochodu.

W przekazaniu uczestniczył osobiście Pan Piotr Szpunar Komendant Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowie, Pan Tomasz Banek Wójt Gminy Wietrzychowice oraz Pan Tadeusz Kozioł Prezes OSP Wietrzychowice oraz Pani Anna Socha Komendant OSP Wietrzychowice.

Już za niedługo Gmina Wietrzychowice wzbogaci się o kolejne bardzo ważne wyposażenie dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

GMINNE ŚWIĘTO STRAŻY W WIETRZYCHOWICACH

8 maja 2019

3 maja 2019 r. odbyło się Gminne Święto Straży w Wietrzychowicach, którego organizatorem byli Wójt Gminy Wietrzychowice Pan Tomasz Banek oraz Przewodniczący Rady Gminy Pan Piotr Moskal. Uroczystości rozpoczęto od mszy św. w kościele parafialnym w Jadownikach Mokrych. Następnie zebrani udali się do Gminnego Ośrodka Kultury na dalszą część obchodów.

Zorganizowane święto jest wyrazem wdzięczności za trud i poświęcenie ludzi, którzy działają „Bogu na chwałę, ludziom na ratunek”.

W uroczystości wzięli udział druhny i druhowie z ośmiu jednostek straży pożarnych działających na terenie Gminy Wietrzychowice.
Tego dnia byli obecni również:
– Radny Powiatowy Pan Stefan Dzik,
– Pan Jan Bylica.

Podczas uroczystości była obecna telewizja Tarnowska.tv. Serdecznie zachęcamy do obejrzenia materiału filmowego:

  1. Materiał filmowy

JEDNOSTKI OSP Z TERENU GMINY WIETRZYCHOWICE W OSTATNI WEEKEND DZIAŁAŁY

12 kwietnia 2019

W ostatni weekend w Miechowicach Wielkich miały miejsce działania, których celem było sprawdzenie w akcji pompy o wysokiej wydajności z magazynu przeciwpowodziowego oraz pompy z OSP Wietrzychowice.

Dodatkowym celem działań było napełnianie wodą zbiornika strażackiego znajdującego się w Miechowicach Wielkich.

Tego dnia zadysponowano następujące jednostki:
– OSP MIECHOWICE WIELKIE,
– OSP WIETRZYCHOWICE,
– OSP JADOWNIKI MOKRE,
– OSP PAŁUSZYCE-NOWOPOLE,
– OSP DEMBLIN,
– OSP SIKORZYCE.

Ponadto oprócz jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych brała udział jednostka Wodociągowa z terenu naszej gminy. Działania trwały od 9:00 do 21:00. Między innymi inicjatywa takiego działania wyszła od Pana Władysława Kapłona-Radnego Gminy Wietrzychowice oraz od druha Tomasza Tułacza Prezesa OSP Miechowice Wielkie i druha Macieja Uchwata Zastępcy Prezesa OSP Miechowice Wielkie. Akcją dowodził Pan Tadeusz Kozioł Komendant Gminny OSP Wietrzychowice. Serdecznie podziękowania należą się wszystkim Druhom biorącym udział w tym zadaniu oraz Panu Czesławowi Kierownikowi Wodociągów oraz Panu Tomaszowi pracownikowi Wodociągów. Podziękowania należą się także Panu Piotrowi Moskalowi Przewodniczącemu Rady Gminy Wietrzychowice, który nie tylko aktywnie uczestniczył w tych działaniach, ale także udostępnił swój prywatny sprzęt.