OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

22 września 2021

Nazwa zamówienia:

Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Wietrzychowice w 2022 roku.


Urząd Gminy Wietrzychowice informuje, że zostało ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia na platformie zakupowej.

Link do platformy: wietrzychowice.ezamawiajacy.pl

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY WIETRZYCHOWICE

20 września 2021

Wójt Gminy Wietrzychowice podaje do publicznej wiadomości, że w budynku Urzędu Gminy w Wietrzychowicach na tablicy ogłoszeń został wywieszony na okres od 20.09.2021 r. do 11.10.2021 r. wykaz nieruchomości stanowiących własność komunalną Gminy Wietrzychowice przeznaczonych do najmu.


Do pobrania:

ZAPYTANIE OFERTOWE

13 września 2021

Urząd Gminy Wietrzychowice uprzejmie informuje, iż zostało ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: Wykonanie usług zimowego utrzymania dróg gminnych na terenie Gminy Wietrzychowice w sezonie zimowym 2021/2022.

Szczegóły postępowania w załączonej dokumentacji.


Do pobrania treść przedmiotowego zapytania wraz z wymaganymi załącznikami:

Załączniki do zapytania:

  1. Załącznik 1 – formularz ofertowy
  2. Załącznik 2 – wzór umowy
  3. trasy przejazdu