XXI SESJA RADY GMINY WIETRZYCHOWICE

21 października 2020

Uprzejmie zawiadamiam, że na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 roku, poz. 713) zwołuję XXI sesję Rady Gminy Wietrzychowice VIII kadencji, która odbędzie się w sali GOK w Wietrzychowicach w dniu 29 października 2020 r. o godz. 12.00.

Ze względu na zagrożenie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 obrady sesji Rady Gminy odbędą się bez udziału publiczności, kierowników jednostek organizacyjnych oraz sołtysów.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad oraz przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 3. Sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych na sesji Rady Gminy w dniu
  21 września 2020 r.
 4. Informacja Wójta o działalności międzysesyjnej.
 5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2019/2020.
 6. Analiza oświadczeń majątkowych.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmiany budżetu gminy Wietrzychowice na 2020 r.
  2. obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego,
  3. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2021 r.,
  4. wprowadzenia zwolnień przedmiotowych w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Wietrzychowice w 2021 roku,
  5. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2021 rok.
 8. Zapytania i wnioski sołtysów
 9. Wnioski kierowników jednostek organizacyjnych.
 10. Wolne wnioski i zapytania radnych.
 11. Zakończenie.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Piotr Moskal

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

20 października 2020

Nazwa zamówienia: „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Wietrzychowice”


Treść przedmiotowego ogłoszenia o zamówieniu, zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych:


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), wraz z załącznikami znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wietrzychowice pod poniższym linkiem:

III Małopolskie Seminarium Liderów Aktywnych dla Rozwoju

19 października 2020

Szanowni Państwo!

Serdecznie zapraszamy do udziału w III Małopolskim Seminarium Liderów Aktywnych dla Rozwoju, które odbędzie się 22-23 października. Tegorocznym tematem naszego seminarium jest „E-lider, e-sołtys, e-obywatel”. Gościem specjalnym seminarium będzie Pani Ewa Wachowicz. Wszyscy uczestnicy naszego spotkania live otrzymają upominki książkowe (z autografem!).

Zapraszamy do rejestracji przez stronę internetową: https://app.evenea.pl/event/seminariumliderow/

UWAGA! Liczba miejsc jest ograniczona, a rejestracja będzie możliwa jedynie do 19.10.2020 do godz. 12.00.

 

Projekt „Kierunek Kariera”

Zespół Podnoszenia Kwalifikacji Dorosłych (PKD)

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie

Urząd Gminy zamknięty dla petentów

14 października 2020

W związku z pogarszającą się sytuacją epidemiczną w kraju oraz odbywaniem kwarantanny przez jednego z pracowników, Urząd Gminy w Wietrzychowicach od 15 października 2020 r. (tj. czwartek), aż do odwołania zostaje zamknięty i przechodzi na pracę i obsługę petentów w trybie zdalnym.

Pracownicy Urzędu w dalszym ciągu pozostaną do Państwa dyspozycji, jednak kontakt zostanie ograniczony wyłącznie do formy elektronicznej (ePUAP, e-mail: gmina@wietrzychowice.pl), telefonicznej nr tel./fax: 14 641 80 45, 14 641 80 18, a także korespondencji tradycyjnej tj. za pośrednictwem skrzynki podawczej umieszczonej na budynku Urzędu lub Poczty. Oznacza to wprowadzenie całkowitego zakazu poruszania się klientów z zewnątrz po budynku Urzędu Gminy.

Urząd Stanu Cywilnego (parter) po uzgodnieniu telefonicznym pod nr 14 641 80 45 wew. 13 w sprawie rejestracji zgonów.

W związku z zamknięciem Urzędu, kasa również będzie nieczynna dlatego opłaty za podatek lub odpady komunalne proszę opłacać przelewem internetowym, w banku lub na poczcie.

Proszę o przyjęcie ze zrozumieniem wprowadzonych ograniczeń, które mają służyć zapewnieniu bezpieczeństwa Państwa i pracowników samorządowych. O wszelkich dalszych działaniach będziecie Państwo informowani za pośrednictwem strony internetowej www.wietrzychowice.pl

Dziękuję Państwu za zrozumienie powagi sytuacji, a za utrudnienia serdecznie przepraszam.

/ – / Tomasz Banek

Wójt Gminy Wietrzychowice

POZNAJ SWOJE MOŻLIWOŚCI ZAWODOWE- WEŹ UDZIAŁ W BEZPŁATNYM PROJEKCIE

5 października 2020

 

DLA KOGO?

Dla osób w wieku 18-29 lat, mieszkających lub planujących osiedlić się na terenie województwa małopolskiego, które przebywały za granicą Polski min. 6 m-cy lub zamierzają powrócić do kraju i w momencie rekrutacji deklarują chęć pobytu stałego, podjęcia zatrudnienia lub innej pracy w Polsce.

Sprawdź czy możesz być uczestnikiem  projektu Wróć z POWERem! – wypełnij ankietę

CO?

Bezpłatne usługi:

 • doradztwo zawodowe – doradca zawodowy pomaga zidentyfikować posiadane kompetencje, kwalifikacje, predyspozycje oraz obszary które warto rozwijać. Z doradcą opracujesz swój Bilans na start w Małopolsce oraz zaplanujesz najlepszą dla siebie ścieżkę rozwoju i dalszego działania tak by w jak najszybszym czasie zrealizować swój cel;
 • konsultacje – konsultant natomiast pomaga w znalezieniu środków finansowych na realizację tego planu (dofinansowanie do szkoleń, kursów, egzaminów, dotacje lub pożyczki na założenie własnej działalności gospodarczej);
 • usługi specjalistyczne – doradztwo prawne, podatkowe oraz poradnictwo psychologiczne.
 • tłumaczenia przysięgłe dokumentów obcojęzycznych dotyczących nabytych za granicą kwalifikacji, świadectw itp.
 • punkty Co-Workingu, czyli miejsce, w którym możesz skorzystać z komputera, dostępu do drukarki oraz skanera i opracować przy wsparciu doradcy CV, list motywacyjny, przygotować dokumenty aplikacyjne, wypełnić wnioski/formularze do innych instytucji/projektów itp.
 • sesje mastermind – sesje wymiany doświadczeń i wiedzy, które są okazją do kreatywnej burzy mózgów i wspólnego szukania rozwiązań, a także motywacji i wzajemnego wsparcia oraz zawiązywania współpracy.

GDZIE?

Możesz się z nami spotkać w Krakowie, Tarnowie lub Nowym Sączu w siedzibach WUP Kraków.

Jesteś z innej miejscowości ? – zadzwoń i zapytaj gdzie są dyżury mobilne.

Telefon:  515-995-474, 12 619 84 57

e-mail: powroty@wup-krakow.pl

www.pociagdokariery.pl/powroty