Zaproszenie do składania ofert

17 września 2020

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: Przebudowa i nadbudowa dachu na budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Jadownikach Mokrych dz. nr 1214.


Do pobrania:

Ogłoszenie / Zaproszenie do składania ofert

Załączniki do ogłoszenia:

  1. Formularz Oferty
  2. Przedmiar robót
  3. Dokumentacja techniczna
  4. Umowa projekt

Poniżej do pobrania – Zapytania wykonawców wraz z odpowiedziami dot.  postępowania pn.: Przebudowa i nadbudowa dachu na budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Jadownikach Mokrych dz. nr 1214.

OGŁOSZENIE

11 września 2020

Wójt Gminy Wietrzychowice podaje do publicznej wiadomości, że w budynku Urzędu Gminy w Wietrzychowicach na tablicy ogłoszeń został wywieszony na okres od 11.09.2020 r. do 02.10.2020r. wykaz nieruchomości stanowiących własność komunalną Gminy Wietrzychowice:

–  przeznaczonych do dzierżawy

–  przeznaczonych do użyczenia

–  przeznaczonych do najmu

Do pobrania: