W MINIONYM ROKU ZREALIZOWALIŚMY INWESTYCJE ZA PONAD 2 300 000 ZŁ

30 grudnia 2020

Rok 2020 z powodu pandemii koronawirusa nie był rokiem łatwym. Mimo wszystko ilość inwestycji, która została zrealizowana jest ogromna. Gmina Wietrzychowice  wydała na nie ponad  2 300 000 zł co przy tegorocznym budżecie gminy jest wielkim osiągnięciem.

Należy również dodać, że w minionym roku realizując wszystkie zadania gmina nie zaciągnęła kredytu, tym samym w bieżącym roku Gmina Wietrzychowice nie zadłużyła się.

Lista tegorocznych inwestycji do pobrania poniżej.


DO POBRANIA:

 

ZAKOŃCZONO PRACE REMONTOWE DACHU NA BUDYNKU OSP I PRZEDSZKOLA W MIEJSCOWOŚCI JADOWNIKI MOKRE

Budynek OSP i przedszkola w miejscowości Jadowniki Mokre 29 grudnia 2020

Zakończono prace przy przebudowie i nadbudowie dachu na budynku Ochotniczej Straży Pożarnej i Przedszkolu w Jadownikach Mokrych. Budynek zyskał nowy dach w konstrukcji drewnianej pokryty blacho- dachówkową powlekana. Konstrukcja zastąpiła stropodach kryty papą. Wraz z wymiana dachu przemurowano kominy na jego wysokości. Wykonane zostały nowe obróbki blacharskie. Zamontowano nowe rynny dachowe i spadowe. Zainstalowana została także instalacja odgromowa. Wartość wykonanych prac zamknęła się w kwocie 124 799,32 zł i została sfinansowana ze środków budżetu Gminy Wietrzychowice.

 

PODPISANO UMOWĘ NA ROZBUDOWĘ SIECI KANALIZACYJNEJ W MIEJSCOWOŚCI JADOWNIKI MOKRE

Zdjęcie przedstawia Wójta Gminy WIetrzychowice oraz przedstawiciela firmy BUDOMONT w trakcie podpisywnaia umowy 29 grudnia 2020

 W dniu 28 grudnia 2020 r. podpisana została umowa na zadanie pn.: “Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami dla miejscowości Jadowniki Mokre”.

Wykonawcą w/w zadania jest Przedsiębiorstwo Budowlane BUDOMONT Spółka z o.o., ul. Przy Torze 1, 35-205 Rzeszów.  

Wartość zadania:  3 015 387,83 zł

Rozpoczęcie prac planowane jest na początek lutego 2021 roku.

Rozpoczęto przebudowę dachu na budynku Ochotniczej Straży Pożarnej i Przedszkola w Jadownikach Mokrych

9 listopada 2020

Rozpoczęto prace remontowe na budynku OSP i Publicznego Przedszkola w Jadownikach Mokrych. Stary dach z papy zostanie zastąpiony nowym poszyciem z blachy. Wymienione zostaną również rury spustowe oraz całe orynnowanie. Wykonana zostanie również nowa instalacja odgromowa.

Środki na realizację tego zadania w wysokości 117 900,78 zł pochodzą z budżetu gminy.

Wykonawcą w/w zadania jest firma: Marcin Gut 33-171 Pleśna 87.

Zakończenie prac planowane jest na połowę grudnia bieżącego roku.

BUDYNEK PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W WIETRZYCHOWICACH PRZED I PO

4 listopada 2020

Zakończono prace elewacyjne na budynku Przedszkola Publicznego w Wietrzychowicach.

Efekty przed i po prezentujemy w poniższej galerii.

 

TRWAJĄ PRACE PRZYGOTOWAWCZE DO REALIZACJI INWESTYCJI BUDOWY PARKINGU W DEMBLINIE

8 października 2020
Rozpoczęto prace związane z utworzeniem parkingu w centrum miejscowości Demblin. Parking będzie służył mieszkańcom, parafianom oraz przyszłym lokatorom budynku po byłej szkole.Ponadto zostanie przebudowany chodnik prowadzący do budynku byłej Szkoły Podstawowej.
Wartość zadania to kwota w wysokości :63 590,79 zł. Środki pochodzą z budżetu Gminy Wietrzychowice.