Rozpoczęto przebudowę dachu na budynku Ochotniczej Straży Pożarnej i Przedszkola w Jadownikach Mokrych

9 listopada 2020

Rozpoczęto prace remontowe na budynku OSP i Publicznego Przedszkola w Jadownikach Mokrych. Stary dach z papy zostanie zastąpiony nowym poszyciem z blachy. Wymienione zostaną również rury spustowe oraz całe orynnowanie. Wykonana zostanie również nowa instalacja odgromowa.

Środki na realizację tego zadania w wysokości 117 900,78 zł pochodzą z budżetu gminy.

Wykonawcą w/w zadania jest firma: Marcin Gut 33-171 Pleśna 87.

Zakończenie prac planowane jest na połowę grudnia bieżącego roku.

BUDYNEK PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W WIETRZYCHOWICACH PRZED I PO

4 listopada 2020

Zakończono prace elewacyjne na budynku Przedszkola Publicznego w Wietrzychowicach.

Efekty przed i po prezentujemy w poniższej galerii.

 

TRWAJĄ PRACE PRZYGOTOWAWCZE DO REALIZACJI INWESTYCJI BUDOWY PARKINGU W DEMBLINIE

8 października 2020
Rozpoczęto prace związane z utworzeniem parkingu w centrum miejscowości Demblin. Parking będzie służył mieszkańcom, parafianom oraz przyszłym lokatorom budynku po byłej szkole.Ponadto zostanie przebudowany chodnik prowadzący do budynku byłej Szkoły Podstawowej.
Wartość zadania to kwota w wysokości :63 590,79 zł. Środki pochodzą z budżetu Gminy Wietrzychowice.