ZAWIADOMIENIE

12 grudnia 2017

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt ii i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1405) oraz art. 49
1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U.
z 2017 r. poz. 1257) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie przesyła zawiadomienie.

PODPISANIE UMOWY NA DOFINANSOWANIE DO PRZEBUDOWY TARGOWISKA W WIETRZYCHOWICACH

14 listopada 2017

W Małopolsce złożono 16 wniosków na „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” na łączną kwotę 27 894 145 zł brutto.
Po dokonaniu oceny Zespół oceniający zatwierdził, iż dofinansowanie otrzyma 9 najwyżej ocenionych projektów.

Środki otrzyma Gmina Bukowo, Proszowice, Gdów, Wietrzychowice, Michałowice, Drwinia, Zakliczyn, Wojnicz, Moszczenica.

W dniu 14 listopada br. w Krakowie Pan Tomasz Banek Wójt Gminy Wietrzychowice oraz Pan Andrzej Furagł Skarbnik Gminy Wietrzychowice podpisali w Urzędzie Marszałkowskim umowę do Przebudowy placu targowego na działce nr 448 w m. Wietrzychowice na kwotę dofinansowania 544 075,00 zł.

Urząd Marszałkowski w Krakowie reprezentował Pan Grzegorz Brach Zastępca Dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich.

1

UWAGA – ŚMIECI SEGREGOWANE BĘDĄ ODBIERANE 13-10-2017R

12 października 2017

Informujemy, że śmieci segregowane dziś nie odebrane będą zbierane w dniu jutrzejszym (13-10-2017r.).
Przepraszamy za utrudnienia wynikłe nie z naszej winy.
Dziś otrzymaliśmy informację, iż firma zajmująca się zbiórkom odpadów z terenu Gminy Wietrzychowice ze względu na problemy techniczne nie wyjechała.
Prosimy o cierpliwość.

Informacja o otwarciu ofert

7 sierpnia 2017

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. 2164 ze zm.) Zamawiający informuje, iż w dniu 4 sierpnia 2017 r. o godzinie 9.15 w Urzędzie Gminy Wietrzychowice dokonano otwarcia ofert dotyczących przetargu nieograniczonego pt.; „Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Wietrzychowicach”.

(więcej…)

DZIECI POJECHAŁY NA KOLONIE NAD MORZE

31 lipca 2017

W sumie 27 dzieci z Gminy Wietrzychowice pojechały na wyjazd kolonijny nad morze do Stegny. Wypoczynek trwa od 29 lipca 2017 r. do 8 sierpnia br.
Przypominamy, że koszt wyjazdu jednego dziecka dla rodzica ubezpieczonego w KRUS kosztował 430 zł, resztę dopłaciła Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz Gmina Wietrzychowice.
Życzymy wspaniałego wypoczynku oraz mnóstwa pozytywnych wrażeń.

BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ W WIETRZYCHOWICACH

25 lipca 2017

Stawiając na poprawę bezpieczeństwa zdecydowano o rozpoczęciu nowej inwestycji związanej z budową ścieżki rowerowej w Wietrzychowicach znajdującej się w pasie drogowym drogi powiatowej.  W tym roku rozpocznie się pierwsza część tej inwestycji która docelowo ma przebiegać obok targowiska. W wyniku postępowania ofertowego wybrano najkorzystniejszą ofertę na budowę ścieżki rowerowej  w Wietrzychowicach. Wartość inwestycji opiewa na kwotę około 122 000 zł. Inwestorem tej budowy jest Gmina Wietrzychowice która płaci około 68 000 zł oraz Starostwo Powiatowe w Tarnowie które daje na ten cel około 54 000 zł.
Gmina Wietrzychowice już podpisała umowę na realizację tej budowy z firmą SEBI – KOM Sabina Krupa. Prace rozpoczn
ą się już niebawem.