Europejski Dzień Seniora

20 października 2020

DRODZY SENIORZY

Z  wielką przyjemnością składamy Wam serdeczne życzenia z okazji Europejskiego Dnia Seniora. Życzymy wielu długich pogodnych lat w zdrowiu, szczęściu i radości. Niech każdy Wasz dzień wypełnia ludzka życzliwość, wdzięczność i pomoc, a optymizm życiowy nigdy Was nie opuszcza.

Życzy

Kierownictwo Ośrodka Opiekuńczo-Rehabilitacyjnego z Jadownik Mokrych

oraz opiekun Klubu Seniora w Miechowicach Wielkich


14 PAŹDZIERNIKA DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

14 października 2020

Dzień Edukacji Narodowej to doskonała okazja, aby podziękować wszystkim pracownikom oświaty za ich codzienną pracę, trud wychowania i poświęcenie w kształceniu postaw, zachowań i umiejętności dzieci i młodzieży. W tym szczególnym dniu, Wójt Gminy Wietrzychowice oraz Przewodniczący Rady Gminy kierują swe najlepsze życzenia do nauczycieli i pracowników oświaty z terenu Gminy Wietrzychowice.


Setna rocznica urodzin pani Heleny Danik

24 sierpnia 2020

100 lat życia to piękny wiek, nacechowany szczególną wartością, którą tworzyły lata doświadczeń naznaczone radością i codziennymi troskami. Tylko nieliczni otrzymują od losu dar tak długiego życia. Ten dar pozyskała pani Helena Danik – mieszkanka Domu Pomocy Społecznej w Wietrzychowicach, która 21 sierpnia 2020 roku skończyła 100 lat.

Z tej okazji, zastępca Wójta Gminy Wietrzychowice – Pani Sabina Nowak złożyła najlepsze życzenia urodzinowe Dostojnej Jubilatce, wraz z listami gratulacyjnymi, które przekazali: Premier RP – Pan Mateusza Morawiecki, były Wojewoda Małopolski – Pan Piotr Ćwik oraz Wójt Gminy Wietrzychowice – Pan Tomasz Banek.