PODSUMOWANIE REALIZACJI PODPROGRAMU

16 listopada 2020

PODPROGRAM  2019 – efekty

 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z terenu województwa małopolskiego przy współpracy z Bankiem Żywności w Krakowie realizował Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2019 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie grudzień 2019 – wrzesień 2020.
 2. Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie artykuły spożywcze:
 • warzywne i owocowe (groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, buraczki wiórki, sok jabłkowy, powidła śliwkowe);
 • skrobiowe (makaron jajeczny, makaron kukurydziany bezglutenowy, ryż biały, kasza gryczana, herbatniki maślane),
 • mleczne (mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający),
 • mięsne (szynka drobiowa, pasztet wieprzowy, filet z makreli w oleju),
 • cukier (cukier biały, miód wielokwiatowy),
 • tłuszcze (olej rzepakowy),
 • dania gotowe (gołąbki w sosie pomidorowym).

3. Pomoc żywnościowa trafiła do 444 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu gminy Wietrzychowice.

4. Wydaliśmy osobom potrzebującym:

29 080,40 ton żywności;

879 paczek żywnościowych;

5. W ramach Podprogramu 2019 dla 444 osób korzystających z pomocy żywnościowej przeprowadzono 4 warsztaty edukacyjne w ramach działań towarzyszących:

  • edukacji finansowej – 1 spotkanie dla 9 uczestników,
  • żywieniowo dietetycznych – 1 spotkanie dla 16 uczestników,
  • kulinarnych – 1 spotkanie dla 16 uczestników,
  • inne działania aktywizujące – 1 spotkanie dla 16 uczestników.

BANK ŻYWNOŚCI – ŻYWNOŚĆ DLA POTRZEBUJĄCYCH ZA DARMO

7 września 2020

W ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa, Gmina Wietrzychowice w wyniku podjętej współpracy z Bankiem Żywności w Krakowie, dnia 7 września 2020 r. otrzymała kolejną partię produktów żywnościowych w ramach Podprogramu 2019.

Lista produktów:

 • groszek z marchewką,
 • koncentrat pomidorowy
 • powidła śliwkowe,
 • sok jabłkowy,
 • makaron jajeczny,
 • ryż biały,
 • cukier biały,
 • mleko,
 • kasza gryczana,
 • herbatniki maślane,
 • szynka drobiowa,
 • filet z makreli w oleju,
 • gołąbki w sosie pomidorowym.

 

Produkty będą wydawane w dniach od 07.09.2020 r do 11.09.2020 r w godzinach pracy urzędu.

 

BANK ŻYWNOŚCI- INFORMACJA

2 września 2020

GOPS Wietrzychowice, informuje, że w dniu 07.09.2020 r. otrzyma kolejną dostawę produktów żywnościowych w ramach programu POPŻ.

Żywność będzie wydawana w budynku Urzędu Gminy Wietrzychowice, z podziałem na poszczególne miejscowości, w godzinach pracy urzędu:

Wtorek –  8 września ( Sikorzyce, Miechowice Małe)

Środa – 9 września ( Wietrzychowice, Miechowice Wielkie,  Nowopole)

Czwartek- 10 września ( Demblin, Pałuszyce,  Wola Rogowska)

Piątek – 11 września ( Jadowniki Mokre)

 

Prosimy o zabranie swoich teczek oraz przestrzeganie zasad higieny tj. zasłanianie ust i nosa oraz dezynfekcja rąk.

W holu maże znajdować się tylko jedna osoba.

INFORMACJA

5 marca 2020

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wietrzychowicach informuje,  że w wyniku podjętej współpracy z Bankiem Żywności w Krakowie dnia 09 marca 2020 r. otrzyma kolejną partię produktów żywnościowych, które będą wydawane osobom spełniającym kryteria o dochodzie nieprzekraczającym  1.402,00 zł  dla osoby samotnie gospodarującej i 1.056,00 zł dla osoby w rodzinie. Produkty będą wydawane w dniach od 09.03.2020 r. do 11.03.2020 r.
w godzinach pracy GOPS.

Zapraszamy mieszkańców Gminy z własnymi siatkami i pudełkami.

OGŁOSZENIE

8 listopada 2019

Wójt Gminy Wietrzychowice informuje, że w wyniku podjętej współpracy z Bankiem Żywności w Krakowie istnieje możliwość uzyskania produktów żywnościowych, które będą wydawane osobom spełniającym kryteria o dochodzie nieprzekraczającym 1402,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1056,00 zł dla osoby w rodzinie. Osoby zainteresowane pomocą żywnościową mogą składać wnioski w GOPS Wietrzychowice w godzinach pracy Ośrodka w terminie od 12.11.2019 r. do 29.11.2019 r.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej osobiście, lub pod numerem telefonu 14 6418 150.

Więcej informacji:

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

23 lipca 2019

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa to działanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, które ma na celu wsparcie osób i rodzin najbardziej potrzebujących.
Program skierowany jest do osób, które znajdują się w trudnej sytuacji i uzyskują dochód nieprzekraczający:

1.402 zł dla osoby samotnie gospodarującej,

1.056 zł dla osoby w rodzinie.

Aby otrzymać pomoc żywnościową należy:

 • Zgłosić się do Ośrodka Pomocy Społecznej (OPS) właściwego dla miejsca zamieszkania lub do organizacji partnerskiej wydającej żywność w celu zakwalifikowania do odbioru żywności.
 • Jeśli spełniamy wskazane kryteria, otrzymujemy skierowanie, które umożliwia odbiór we wskazanym na skierowaniu miejscu.

Pomoc żywnościowa w gminie Wietrzychowice przekazywana jest za pośrednictwem w współpracującej z Bankiem Żywności w Krakowie Organizacji Partnerskiej Lokalnej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wietrzychowicach .Pomoc udzielana jest w formie paczek żywnościowych lub posiłków.

DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE

W ramach programu realizowane są również zajęcia dla osób zakwalifikowanych do projektu. Mają on formę bezpłatnych szkoleń lub warsztatów dotyczących:

 • Przygotowania posiłków,
 • Dietetyki oraz zdrowego odżywiania,
 • Sprawnego zarządzania budżetem domowym,
 • Zapobiegania marnowaniu żywności.

Działania realizowane są przez Bank Żywności w Krakowie w siedzibie OPL lub w miejscu wyznaczonym przez organizację. Uczestniczą w nich podopieczni, którzy zostali zakwalifikowani do otrzymania pomocy żywnościowej, w pobliżu ich miejsca zamieszkania. Terminy oraz miejsca realizacji warsztatów znajdują się na stronie internetowej Banku Żywności w Krakowie.

Do udziału w działaniach towarzyszących ma prawo każda osoba, która otrzymała skierowanie z OPS do odbioru wsparcia żywnościowego w ramach POPŻ.

PODPROGRAM 2019

Podprogram 2019  jest kontynuacją poprzednich Podprogramów. Celem programu jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach towarzyszących.

OKRES WYDAWANIA ŻYWNOŚCI: wrzesień 2019 – czerwiec 2020

ZASADY PRZEKAZYWANIA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH:

Pomoc żywnościowa jest przekazywana osobom najbardziej potrzebującym w formie paczek żywnościowych lub posiłków:

Paczka żywnościowa – to minimum kilka artykułów spożywczych (co najmniej 3) składających się z różnych grup towarowych wydawanych jednorazowo, a wchodzących w skład zestawu.

Posiłek – to każde danie (śniadanie, II śniadanie, obiad, podwieczorek lub kolacja) przygotowane w OPL np. jadłodajniach, schroniskach, noclegowniach dla osób bezdomnych,
z wyłączeniem świadczenia usług firm zewnętrznych (np. catering).

Zestaw roczny artykułów spożywczych w Podprogramie 2019 obejmuje żywność o łącznej wartości ok. 50,5 kg na osobę, w tym:

 1. Artykuły warzywne i owocowe:

1) groszek z marchewką 3,2 kg,

2) fasola biała 3,2 kg,

3) koncentrat pomidorowy 1,28 kg,

4) buraczki wiórki 1,05 kg,

5) powidła śliwkowe 1,80 kg,

6) sok jabłkowy klarowany 4l

 1. Artykuły skrobiowe:

7) makaron jajeczny 4,50 kg,

8) makaron kukurydziany bezglutenowy 1 kg,

9) ryż biały 3 kg,

10) kasza gryczana 1,50 kg,

11) herbatniki maślane  0,80 kg,

 1. Artykuły mleczne:

12) mleko UHT 7 l,

13) ser podpuszczkowy dojrzewający 2 kg,

 1. Artykuły mięsne:

14) szynka drobiowa 2,70 kg,

15) szynka wieprzowa mielona 1,80 kg,

16) pasztet wieprzowy 0,48 kg,

17) filet z makreli w oleju 1,53 kg,

 1. Cukier:

18) cukier biały 4kg,

 1. Tłuszcze:

19) olej rzepakowy 4 l,

 1. Dania gotowe:

20) gołąbki w sosie pomidorowym 1,70 kg.

Podsumowanie Podprogramu 2018

W ramach Podprogramu 2018 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wietrzychowicach objął wsparciem żywnościowym 569 osób przekazując  20 61234 ton żywności w formie paczek  1 120.

Podsumowanie Podprogramu 2017

W ramach Podprogramu 2017 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wietrzychowicach objął wsparciem żywnościowym 602 osoby przekazując 35,04292 ton żywności w formie paczek 2 873.

We współpracy z Bankiem Żywności dla osób korzystających z pomocy żywnościowej przeprowadzono warsztaty edukacyjne: kulinarne, żywieniowe, ekonomiczne oraz dotyczące marnowania żywności.

Dodatkowo Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wietrzychowicach we współpracy z Bankiem Żywności w Krakowie dla osób korzystających z pomocy żywnościowej przeprowadził warsztaty edukacyjne: kulinarne, żywieniowe, ekonomiczne oraz dotyczące niemarnowania żywności.