BANK PROJEKTÓW TURYSTYCZNYCH

Urząd Marszałkowski w Krakowie uruchomił Bank Projektów Turystycznych i zaprasza do udziału w inicjatywie samorządy lokalne, przedsiębiorców oraz organizacje pozarządowe- do zgłaszania swoich pomysłów.

Nabór potrwa do 18 czerwca. Poniżej pełny komunikat przesłany przez Departament Turystyki UM:

W ramach prac nad Strategią Rozwoju Turystyki dla Województwa Małopolskiego do 2030 r. Departament Turystyki uruchamia  tzw. Bank Projektów Turystycznych, który posłuży rozpoznaniu potrzeb rozwojowych w regionie w zakresie rozwoju  produktów i ofert turystycznych i w oparciu o nie sformułowaniu kierunków rozwoju turystyki w Małopolsce do 2030 r.

Szczególnie zależy nam na wstępnym zidentyfikowaniu projektów o zasięgu ponadlokalnym, których realizacja powinna angażować różnych partnerów i tworzyć produkt i/lub ofertę turystyczną w układzie sieciowym.

Zapraszamy podmioty z Województwa Małopolskiego –  jednostki samorządu terytorialnego, przedsiębiorców, organizacje pozarządowe, zrzeszenia branżowe, uczelnie, instytucje kultury, inne  – do zgłaszania swoich pomysłów do Banku Projektów Turystycznych.

Nabór potrwa do 18 czerwca 2021 r.

Wszelkie informacje dotyczące naboru wraz z formularzem na stronie internetowej:

www.strategiarozwojuturystyki.malopolskie.pl