OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

22 września 2021

Nazwa zamówienia:

Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Wietrzychowice w 2022 roku.


Urząd Gminy Wietrzychowice informuje, że zostało ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia na platformie zakupowej.

Link do platformy: wietrzychowice.ezamawiajacy.pl

Informacja z otwarcia ofert w dniu 22.09.2021 r.

22 września 2021

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na zadanie pn.: Wykonanie usług zimowego utrzymania dróg gminnych na terenie Gminy Wietrzychowice w sezonie zimowym 2021/2022.


ZAPYTANIE OFERTOWE

13 września 2021

Urząd Gminy Wietrzychowice uprzejmie informuje, iż zostało ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: Wykonanie usług zimowego utrzymania dróg gminnych na terenie Gminy Wietrzychowice w sezonie zimowym 2021/2022.

Szczegóły postępowania w załączonej dokumentacji.


Do pobrania treść przedmiotowego zapytania wraz z wymaganymi załącznikami:

Załączniki do zapytania:

  1. Załącznik 1 – formularz ofertowy
  2. Załącznik 2 – wzór umowy
  3. trasy przejazdu

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

24 sierpnia 2021

Dotyczy postępowania: „Wykonanie dokumentacji kosztorysowej dla remontu dróg gminnych w Gminie Wietrzychowice”

 


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

18 sierpnia 2021

Nazwa zamówienia:

Przebudowa drogi powiatowej 1337K Wietrzychowice – Biskupice Radłowskie w zakresie budowy chodnika w istniejącym pasie drogowym na działce 141 w miejscowości Sikorzyce gmina Wietrzychowice


Urząd Gminy Wietrzychowice informuje, że zostało ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia na platformie zakupowej.

Link do platformy: wietrzychowice.ezamawiajacy.pl