ZAPYTANIE OFERTOWE

23 lutego 2021

Urząd Gminy Wietrzychowice uprzejmie informuje, iż zostało ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie: „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wietrzychowice na lata 2021-2025”

Szczegóły postępowania w załączonej dokumentacji.


Do pobrania treść przedmiotowego zapytania wraz z wymaganymi załącznikami:

Załączniki do zapytania:

    1. Formularz ofertowy
    2. Projekt umowy

 

Informacja z otwarcia ofert w dniu 11.02.2021 r.

11 lutego 2021

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na zadanie pn.: „Wycinka drzew na terenie gminy Wietrzychowice zgodnie z decyzjami Starostwa Powiatowego w Tarnowie.”


ZAPYTANIE OFERTOWE

4 lutego 2021

Urząd Gminy w Wietrzychowicach uprzejmie informuję, iż zostało ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: „Wycinka drzew na terenie gminy Wietrzychowice zgodnie z decyzjami Starostwa Powiatowego w Tarnowie.”

Szczegóły postępowania w załączonej dokumentacji.


Do pobrania treść przedmiotowego zapytania wraz z wymaganymi załącznikami:

Załączniki do zapytania:

    1. Formularz ofertowy
    2. Projekt umowy
    3. Zdjęcia

 

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

3 lutego 2021

Dotyczy zamówienia pn.: Opracowanie dokumentacji na realizacje zadania pn: Nadbudowa i przebudowa do istniejącego budynku Urzędu Gminy Wietrzychowice centrum kongresowego wraz z infrastrukturą techniczną oraz dostosowaniem budynku dla osób niepełnosprawnych.